Izolace pro akustické předstěny a podhledy | Knauf Insulation

Izolace pro akustické předstěny a podhledy

Řešení pro akustiku v interiéru

V koncertních, divadelních a přednáškových sálech, na letištích, nádražích, sportovních i výrobních halách, ale třeba i ve velkoprostorových kancelářích je nutné ovlivňovat to, jakým způsobem se v prostoru šíří hluk.

Vhodným perforovaným nebo jinak otevřeným nebo tvarově členitým obkladem stěn a stropů doplněným o další vrstvy ze zvukově pohltivých materiálů je možno dosáhnout nižšího odrazu zvuku od povrchů stavebních konstrukcí, a tedy i minimalizaci ozvěn.

Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout s akusticky pohltivými obklady Heraklith. Jsou vyráběny ve formě obkladových panelů i jako kompozitní desky v kombinaci vrstev Heraklith a vrstvy minerální vlny/EPS. Akusticky pohltivé obklady stěn a stropů mohou být vytvořeny také z různě perforovaných sádrokartonových desek.

Akustický útlum lze dále zlepšit vyplněním dutin pod perforovaným obkladem následujícími izolacemi z minerální vlny.

Zvuková pohltivost je důležitá z důvodu eliminace dozvuků v prostoru. Vyjadřuje se bezrozměrným činitelem α. Zcela pohltivý (neodrazivý) povrch má přiřazenu hodnotu α = 1, naopak povrch ideálně odrazivý má přiřazenu hodnotu α = 0.

Příklad zvukové pohltivosti povrchu obloženého perforovanými sádrokartonovými deskami s podílem otvorů 19,6 % (předsazenné děrování 12/20/66, absorpční tkanina Paratex 45 g/m2) bez izolace a s izolací TP 120 A.

Popis konstrukce Frekvence (Hz) Vážený činitel zvukové pohltivosti αw
125 250 500 1000 2000 4000
Vzduchová mezera 400 mm
bez izolace
0,50 0,77 0,60 0,70 0,65 0,68 0,70
Vzduchová mezera 400 mm
+ izolace 20 mm TP 120 A
0,50 0,80 0,66 0,86 0,74 0,83 0,78
(vysoká pohltivost)
Vzduchová mezera 60 mm
bez izolace
0,12 0,27 0,64 0,90 0,62 0,50 0,65
Vzduchová mezera 60 mm
+ izolace 20 mm TP 120 A
0,23 0,54 0,91 1,00 0,59 0,33 0,79
(vysoká pohltivost)

Příklad zvukové pohltivosti povrchu obloženého kompozitními deskami Tektalan.

Popis konstrukce Frekvence (Hz) Vážený činitel zvukové pohltivosti αw
125 250 500 1000 2000 4000
Heraklith C 25 mm
+ vzduchová mezera 25 mm
0,42 0,40 0,97 0,73 0,98 0,79 0,75
(vysoká pohltivost)
Heraklith C 25 mm
+ izolace MPN 50 mm
0,28 0,48 0,99 0,89 0,70 0,97 0,80
(vysoká pohltivost)
Heraklith C 35 mm
+ izolace MPN 50 mm
0,60 0,54 0,98 0,97 0,91 1,00 0,90
(vysoká pohltivost)
Heraklith C 50 mm
+ izolace MPN 50 mm
0,32 0,51 0,98 0,93 0,99 0,97 0,90
(vysoká pohltivost)