Ecose Technology | Knauf Insulation

Ecose Technology

Revoluční technologie výroby skelné vlny s pojivem bez formaldehydu.

A) Trvale udržitelný rozvoj

Při výrobě používáme až 80% recyklovaného skla a pojivo z rychle obnovitelných zdrojů.

Skelná vlna s ECOSE Technology získala certifikát Eurofins Gold a hodnocení "výjimečný materiál". Vyhovuje přísným emisním normám na obsah těkavých organických látek, což je velmi důležité pro kvalitu vzduchu v interiéru.

Tento certifikát udělili laboratoře Eurofins Scientific skelné vlně s ECOSE Technology jako první certifikát v rámci svého zkušebního a certifikačního programu Eurofins Indoor Air Comfort Gold standard. 

Díky ECOSE Technology vyrábíme skelnou vlnu s menší energetickou náročností než dříve.

Během 50letého životného cyklu ušetří skelná vlna s ECOSE Technology více než 500 krát více energie, než které bylo potřeba k její výrobě (dle studie typického produktu pro šikmou střechu ve Francii). 

Díky ECOSE Technology má nyní naše skelná vlna menší dopad na životní prostředí než dříve. Hodnocení životního cyklu výrobku včetně potenciálu globálního oteplování vychází lépe. 

Pro většinu našich produktů máme vypracované hodnocení životního cyklu výrobku. To hodnotí dopad výrobku na životní prostředí od výroby, používání až po likvidaci.

Pro více než 80% portfolia skelné vlny s ECOSE Technology je zpracováno externě ověřené Enviromentální prohlášení produktu, tzv. EPD certifikát. 

Sklená vlna s ECOSE Technology přidává body v systémech hodnocení šetrných budov (BREEAM, LEED, HQE, DGNB) díky těmto faktorům:

 • až 80% množství recyklovaného materiálu,
 • pojivo bez formaldehydu, který znečišťuje vzduch v interiéru,
 • pro většinu výrobků máme vypracované Hodnocení životního cyklu výrobku s externě ověřeným EPD certifikátem. 

B) Užitné vlastnosti

Do skelné vlny s ECOSE Technology nepřidáváme umělá barviva a akryláty.

Díky ECOSE Technology se skelná vlna lépe řeže a příjemněji voní než dříve.

C) Chemické látky

Naše skelná vlna s ECOSE Technology neobsahuje pojivo s formaldehydem.

Pojivo je bez akrylátu.

D) Zdraví 

Se skelnou vlnou s ECOSE Technology nedochází na pracovišti k expozici formaldehydu.

Skelná vlna s ECOSE Technology vyhovuje přísným emisním normám na obsah těkavých organických látek, což je velmi důležité pro kvalitu vzduchu v interiéru.

Skelná vlna s ECOSE Technology dle oblasti použití

 

 • Unifit 032 (TI 132 U)

  Unifit 032 (TI 132 U)

  • izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy
  • lambda λ = 0,032 W/mK
  • vysoká pružnost, standardní hydrofobizace, značení pro přesné řezání, ECOSE Technology
 • NatuRoll 035

  NatuRoll 035

  • izolace ze skelné vlny určená na zateplení obvodové stěny dřevostavby
  • lambda λ = 0,035 W/mK
  • šířka role pro dřevostavbu, zvýšená pružnost, zvýšená hydrofobizace, ECOSE Technology
 • Unifit 035

  Unifit 035

  • izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy
  • lambda λ = 0,035 W/mK
  • vysoká pružnost, standardní hydrofobizace, značení pro přesné řezání, ECOSE Technology
 • Unifit 037

  Unifit 037

  • izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy
  • lambda λ = 0,037 W/mK
  • vysoká pružnost, standardní hydrofobizace, značení pro přesné řezání, ECOSE Technology
 • Ekoboard (dříve TP 112)

  Ekoboard (dříve TP 112)

  • izolace ze skelné vlny určená na zateplení stropu a podhledu
  • lambda λ = 0,039 W/mK
  • standardní pružnost, zvýšená hydrofobizace, ECOSE Technology
 • TP 120 A

  TP 120 A

  • izolace z kamenné vlny určená pro akustické předstěny a podhledy s neperforovanými obklady
  • lambda λ = 0,034 W/mK
  • zvýšená pružnost, standardní hydrofobizace, ECOSE Technology
 • Akustik Board (dříve TP 115)

  Akustik Board (dříve TP 115)

  • izolace ze skelné vlny určená do příčky
  • lambda λ = 0,037 W/mK
  • vysoká zvuková pohltivost, standardní pružnost, standardní hydrofobizace, ECOSE Technology
 • Decibel (TI 140 Decibel)

  Decibel (TI 140 Decibel)

  • izolace ze skelné vlny určená do příčky, předstěny, stropu a podhledu
  • lambda λ = 0,038 W/mK
  • vysoká zvuková pohltivost, standardní pružnost, standardní hydrofobizace, ECOSE Technology
 • TI 140 T

  TI 140 T

  • izolace ze skelné vlny určená do příčky
  • lambda λ = 0,036 W/mK
  • standardní pružnost, standardní hydrofobizace, ECOSE Technology
 • Naturboard 032 (dříve TP 138)

  Naturboard 032 (dříve TP 138)

  • izolace ze sklené vlny určená na zateplení provětrávané fasády
  • lambda λ = 0,032 W/mK
  • zvýšená pružnost, zvýšená hydrofobizace, ECOSE Technology
 • Naturboard 035 (dříve TPM 135)

  Naturboard 035 (dříve TPM 135)

  • izolace ze sklené vlny určená na zateplení provětrávané fasády
  • lambda λ = 0,035 W/mK
  • zvýšená pružnost, zvýšená hydrofobizace, ECOSE Technology
 • Naturboard 037 (dříve TP 116)

  Naturboard 037 (dříve TP 116)

  • izolace ze sklené vlny určená na zateplení provětrávané fasády
  • lambda λ = 0,037 W/mK
  • zvýšená pružnost, zvýšená hydrofobizace, ECOSE Technology
 • TP 425 B

  TP 425 B

  • izolace ze skelné vlny a s textílií určená na zateplení provětrávané fasády
  • lambda λ = 0,035 W/mK
  • zvýšená pružnost, zvýšená hydrofobizace, s ochrannou textilií, ECOSE Technology