ECOSE Technology - Otázky a odpovědi

O TECHNOLOGII OBECNĚ

Co je to ECOSE Technology?

ECOSE Technology je revoluční, zcela nová technologie přírodního pojiva neobsahujícího formaldehyd, která je postavená na rychle se obnovujícím organickém materiálu namísto chemikálií vyrobených z ropy. Výrazně se tím redukuje objem obsažené energie, což představuje menší zátěž pro životní prostředí. Tato technologie byla vyvinuta pro izolace z minerální vlny, nicméně lze ji v budoucnu využít i v jiných produktech, u nichž je možné nahradit pryskyřice ekologičtějším materiálem.

Co je to minerální izolace s technologií ECOSE Technology?

Minerální izolace Knauf Insulation se vyrábí z přirozeně se vyskytujících a/nebo recyklovaných materiálů, přičemž jako pojiva je použita technologie na organickém základě, jež neobsahuje formaldehyd, fenoly, akryláty ani žádná umělá barviva či bělidla.

Jak technologie ECOSE Technology funguje?

Technologie ECOSE Technology vzniká konverzí přírodních organických materiálů do inertních polymerů, a to procesem, který byl vyvinut v rámci koncernu Knauf Insulation. Takto vzniká výjimečně silné pojivo, které spojuje jednotlivé prameny izolace z minerální vlny.

Co je to pojivo?

Pojivo vyrobené pomocí technologie ECOSE Technology má stejné funkční vlastnosti jako fenol-formaldehydové pojivo v tradičních výrobních z minerální vlny - pojí vlákna a zároveň jim dodává pevnost, životnost a pružnost, kterou průmysl izolací požaduje. Tento revoluční vědecký objev umožnil eliminovat formaldehyd a fenoly, které se vyskytují v tradičních, průmyslově běžně používaných pojivech.

Co je obsahem tohoto organického pojiva?

Základem nového pojiva jsou rostlinné škroby, které se v průběhu výroby naší minerální vlny přemění na inertní polymer.

Jaká je reakce trhu na novou minerální izolaci vyrobenou technologií ECOSE Technology?

Reakce byla doposud ohromující, a to i na trzích, které momentálně vykazují významný pokles stavební aktivity. Architekti jsou velice nadšení z ekologické udržitelnosti, kterou náš nový výrobek přináší. Již teď pozorujeme, že technické parametry kladené na minerální vlnu ve stavebních projektech odkazují na ECOSE Technology. Stavitelé a instalatéři nyní výslovně požadují naše nové výrobky od dodavatelů, mimojiné díky prvotřídní manipulaci v porovnání s tradičními výrobky z minerální vlny.

Je minerální vlna s technologií ECOSE Technology dražší?

Ne, společnost Knauf Insulation nabízí celou novou produktovou řadu s technologií ECOSE Technology za stejnou cenu, za jakou se prodávala tradiční minerální izolace. Za stejnou cenu tak zákazník dostane přidanou hodnotu.

PŘIROZENĚ HNĚDÁ

Vzniká barevný odstín izolace zcela přirozeně?

Ano. Do výrobku se nepřidávají umělé barviva ani bělidla. Přírodní hnědá barva vzniká v průběhu procesu výroby minerální izolace.

Jak poznám minerální izolaci vyrobenou s ECOSE Technology?

Nové výrobky se liší obalem a barvou - výsledkem užití nové technologie je výrazný přirozený odstín hnědé. Na všech baleních produktů vyvíjených novou technologií najdete logo with ECOSE Technology, které je zárukou, že materiál neobsahuje formaldehyd, akryláty ani umělá barviva.

SKVĚLE SE S NÍ PRACUJE

Co přesně máte na mysli, když říkáte, že se s novou vlnou „skvěle pracuje"?

S novou minerální vlnou se skvěle pracuje, neboť je příjemnější na dotyk, bez zápachu a méně prašná.

Tvrdíte, že nová minerální izolace je příjemnější na dotyk a je méně prašná v porovnání s běžnou minerální izolací. Je i přes to důležité při práci přijmout preventivní opatření proti podráždění?

Ano. Nová minerální izolace patří do kategorie izolační minerální vlny, která stále vyžaduje preventivní opatření. Toto je zároveň uvedeno na balení (piktogramy se nacházejí na balení všech výrobků členů asociace EURIMA).

VYŠŠÍ UDRŽITELNOST

Proč jsou produkty vyráběné technologií ECOSE Technology udržitelnější než srovnatelné standardně dostupné výrobky?

Všechny izolační produkty z minerální vlny společnosti Knauf Insulation se vyznačují vysokou mírou udržitelnosti – obsahují vysoké procento recyklovaného obsahu a během svého životního cyklu ušetří několiksetkrát více energie, než je zapotřebí k jejich výrobě. Produkty vyráběné technologií ECOSE Technology se pak vyznačují ještě vyšším stupněm udržitelnosti, a to z těchto důvodů:

  • Minerální izolace se vyrábí z přirozeně se vyskytujících a/nebo recyklovaných surovin. Jako pojiva se využívají organické látky neobsahující formaldehyd, fenoly, akryláty ani umělá barviva či bělidla.
  • Oproti předchozí generaci skelné minerální izolace KI zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru.
  • Dopad na životní prostředí se snižován díky nižší energetické náročnosti při výrobě pojiva.
  • Výroba se vyznačuje nižším objemem emisí CO2, což pozitivně působí jak na lidi, tak na životní prostředí.
  • Zlepšuje celkovou udržitelnost budov, v nichž se používá.
  • Je cenově srovnatelná s tradiční minerální izolací.

Proč byla vyvinuta technologie ECOSE Technology, když jsou stávající produkty považovány za ekologické?

Ohled na životní prostředí, neboli udržitelnost, je také o neustálém zdokonalování, o posouvání technologických hranic. Podle našeho názoru vždy existuje prostor pro zlepšení. Tato nová technologie je výsledkem našeho intenzivního výzkumu a vývoje a je vlastně naplněním naší vize nabízet zákazníkům nové a stále lepší produkty, které uspokojí poptávku po ekologických stavebních materiálech. Vývoj této technologie rovněž odráží naše dlouhodobé úsilí o ekologické fungování ve všech aspektech našeho podnikání.

Co je to formaldehyd a kde ho lze najít?

Formaldehyd je bezbarvý, hořlavý plyn, který se vyznačuje ostrým dusivým zápachem. Může se vyskytovat ve vaší kanceláři, ve vašem voze i u Vás doma. Zejména při výrobě dřevotřískových desek se používalo pryskyřičných pojiv, jejichž základem byl formaldehyd. V osobních vozech se vyskytuje hlavně v plastech a používá se dokonce i při výrobě syntetických vláken, která posléze slouží k výrobě sportovního oblečení.

Co znamená, že nová izolace neobsahuje formaldehyd?

„Neobsahuje formaldehyd“ znamená, že při výrobě pojiva pro tyto výrobky není použito žádného formaldehydu a v průběhu procesu výroby není také žádný formaldehyd přidán. Nové pojivo vyrobené pomocí technologie ECOSE Technology se nevyrábí z formaldehydových ani formaldehyd produkujících chemikálií. Pokud se minerální vlna taktéž považuje za výrobek bez obsahu formaldehydu, nová minerální vlna formaldehyd neobsahuje. Eliminace formaldehydu zároveň znamená, že v průběhu výrobního procesu izolace nedochází ke tvorbě formaldehydových emisí, které vznikají při výrobě běžného pojiva, takže nedochází k uvolňování formaldehydu do vnějšího prostředí, ani v interiéru pracoviště.

Proč je lepší používat výrobky bez formaldehydu?

Ačkoli řada testů provedených nezávislými laboratořemi v mnoha zemích světa ukázala, že produkty minerální izolace jsou poměrně zanedbatelným zdrojem formaldehydu v budovách a tudíž nepředstavují žádné riziko pro jejich obyvatele či pro stavebníky, využití technologie ECOSE Technology bude znamenat kompletní eliminaci formaldehydu z celého dodavatelského řetězce a nepochybně povede i k vyšší důvěře v používání minerální izolace.

Jsou definovány technické parametry pro izolační výrobky bez obsahu formaldehydu?

Ano, a to z důvodu, že regulační úřady výslovně upřednostňují stavební výrobky bez formaldehydu.

Má formaldehyd nějaký vliv na vlastnosti izolačních produktů z minerální vlny?

Ne, formaldehyd nemá žádný vliv na akustické, tepelně-izolační vlastnosti minerální vlny ani na její kvalitu.

VYNIKAJÍCÍ VLASTNOSTI

Jak si vede minerální izolace s technologií ECOSE Technology v porovnání s tradičními produkty?

Při porovnání s izolačními standardy typu EN 13162 nebo ASTM C665 dosahuje minerální izolace s ECOSE Technology stejně skvělých vlastností jako jiné izolační produkty Knauf Insulation z minerální izolace. Kromě toho nabízí nová izolace výhodu vyšší udržitelnosti a také se s ní podstatně lépe pracuje.

Jakými testy prošla minerální izolace Knauf Insulation s technologií ECOSE Technology?

ECOSE Technology je výsledkem pětiletého výzkumu a vývoje. Produkty prošly komplexními a důkladnými testy, při nichž se zkoumaly jejich ekologické dopady i použitelnost v praxi. Výsledky těchto testů jasně ukazují, že produkty vyráběné na bázi ECOSE Technology zlepšují již tak vynikající vlastnosti běžných produktů z minerální vlny. Stejně jako v případě všech produktů dodávaných společností Knauf Insulation, i tyto nové produkty vyhovují standardům, jako jsou například standardy ochrany zdraví a bezpečnosti, kvalita, značka CE pro Evropu a kritérium ‘Underwriters Laboratories' (UL) a GREENGUARD™ pro Severní Ameriku.

Jaká záruka je poskytována na produkty z minerální vlny vyráběné za použití technologie ECOSE Technology?

Záruka je stejná jako u stávajících produktů z minerální vlny.

Co přesně máte na mysli pod souslovím „vyšší odolnost"?

V delším časovém horizontu si nová izolace s ECOSE Technology vede lépe než tradiční minerální vlna. Zejména je tužší, udržuje si hustotu a neztrácí tolik sílu jako tradiční produkty. To platí zejména u tenčích izolací.

Proč se ECOSE Technology nepoužívá v celém spektru produktů z minerální vlny, které Knauf Insulation nabízí?

Bude se používat! Technologie byla úspěšně aplikována na skelnou minerální vlnu a postupně bude rozšiřována na celé spektrum našich produktů.