EPD certifikáty

Environmentální prohlášení o produktu (EPD) je nástrojem transparentní deklarace vlastností výrobku zákazníkovi. Slouží k orientaci ve skutečných dopadech daného výrobku na životní prostředí. Informace v něm obsažené jsou ověřené třetí stranou. Více o EPD certifikátech.

Skelná minerání izolace

Kamenná minerální izolace

Foukaná izolace

Heraklith