Knauf Insulation FactPlus

Minerální izolace, která je oproti kamenné vlně výhodnější při přepravě, montáži a v užitných vlastnostech

Více m2 v balení

Díky komprimovanému balení má FactPlus v balení výrazně více m2 než kamenná vlna stejné tloušťky.

Úspornější přeprava

Méně paliva, méně přepravy, méně emisí.

Úspornější skladování

Více naskladněných m2 na stejné ploše. Úspora skladovacích prostor.

Spolehlivě drží i bez drátkování a izolovaný prostor vyplňuje lépe, než kamenná vata.

Snadnější manipulace

Díky výrazně nižší hmotnosti se s izolací FactPlus dělí lépe.

Optimalizované rozměry

Rozměry desek jsou navrženy na nejčastěji používané stavební rozměry. Odpadá tak řezání a odřezky.

Nevyžaduje drátkování

FactPlus drží v konstrukci natolik spolehlivě, že nepotřebuje dodatečně kotvit drátkováním.

Lépe vyplňuje izolovaný prostor

Eliminují se tak tepelné mosty.

Oblasti použití