Izolace podlahy l Knauf Insulation

Izolace podlahy Knauf Insulation

Tepelná a zvuková izolace podlahy minerální vatou vám pomůže ke komfortnímu a modernímu bydlení. Minerální vata totiž chrání jak před únikem tepla, tak nadměrným hlukem. Je to investice, které nebudete litovat.

Maximální útlum hluku

Kročejová izolace z minerální vaty dokáže tlumit hluk ve srovnání s podlahovým polystyrenem daleko lépe. Akustické vlastnosti podlahy se zlepší až o:

Podcenit zvukovou izolaci podlahy se nevyplácí

Pokud zanedbáte ochranu proti hluku při pokládce, dodatečné opravy budou náročné a drahé.

Ochrana proti hluku je legislativně závazná

Dodržení hodnot neprůzvučnosti podlah předepisuje norma ČSN 73 0532 o akustice podlah 

 

Doporučená izolace
Roznášecí deska Místnost / budova Izolace
cementový potěr,
litý anhydritový potěr
obytná místnost (bez dlažby) PTN
obytná místnost (včetně dlažby),
kancelář
PTE
veřejná budova PTS
s vysokým zatížením PVT
OSB desky
sádrovláknité desky
sádrokartonové desky
obytná místnost (bez dlažby) PTS
obytná místnost (včetně dlažby) PVT

 

Pracovní postupy a materiály pro izolace plovoucích podlah 


Těžké plovoucí podlahy

  • pro cementové a lité anhydritové potěry
  • snížení hladiny akustického tlaku až o 30 dB

Lehké plovoucí podlahy

  • pro OSB, sádrokartonové a cementotřískové desky
  • snížení hladiny akustického tlaku až o 23 dB