KI Real | Knauf Insulation

KI Real

Software zdarma na tepelně technické posouzení konstrukcí v 1D i 3D

Aktualizovat KI Real

Prostup tepla

Bilance vlhkosti

Vnitřní povrchová teplota

Posouzení typických skladeb i 3D detailů

Můžete posoudit skladbu šikmé a ploché střechy, obvodové stěny, podlahy a stropu nebo modelovat detail styku rohu stěny a střechy nebo podlahy.

Započtení bodových i lineárních tepelných mostů

Typickými příklady jsou hmoždinky v zateplovacím systému a krokve ve střešním plášti.

Snadné ovládání

Úlohy je možné zadat velmi rychle a jednoduše s použitím formuláře. Zkušenější uživatel může využít relativně široké možnosti 3D editoru.

Technická podpora

Aktuálnost programu si můžete zkontrolovat na seznamu změn. Žádosti o radu posílejte na Jana Kurce.

Zpracované příklady

Vyzkoušejte již zpracované úlohy typických stavebních detailů.

Videonávody se vzorovými příklady

Základní seznámení s programem. Výpočet šikmé střechy zateplené
mezi a pod krokvemi.

Další videonávody na našem Youtube kanálu.

Instalační program doporučujeme spustit jako správce. 

Stáhněte si KI Real

Zde je uložena starší verze KI Real.

K získání hesla vyplňte následující formulář. Heslo obdržíte e-mailem nejpozději následující pracovní den.