Zpracované příklady pro KI Real | Knauf Insulation

Zpracované příklady pro KI Real

Pokud jste v programu vytvořili něco zajímavého nebo něco, o co byste se rádi podělili, pošlete nám úlohu ve formátu *.real na adresu: jan.kurc@knaufinsulation.com.

Příklady zde uveřejněné pocházejí od různých autorů. Úlohy lze spustit v programu KI Real, ale nemůžeme zaručit, že se v nich nemohou vyskytnout chyby (v rozměrech, tvaru nebo vlastnostech) u některých konstrukčních prvků.

Část tvárnice - úloha k webináři

Podklad k práci v rámci online semináře 1. Základy práce s programem.


Diagonal 2H

Skladba systému Diagonal 2H pro ilustraci tepelně-technických vlastností konstrukce.

Komentář: Výpočet plně 3D výseku není příliš rychlý, prostý cyklus pro výpočet U do cca. 2 minut, kompletní posouzení včetně vlhkostního chování je výrazně delší. 


Teplé založení prahu

Popis: Studie založení rámové konstrukce stěny u dřevostavby
Autor: Petra N. (úloha byla vytvořena v rámci přípravy k maturitním zkouškám!)

Komentář KI: jedná se o detail založení dřevostavby s možností studovat vliv teplého založení (na XPS podložce) rámu stěny (různé varianty lze počítat změnou materiálových charakteristik bloků které jsou předpřipraveny v úrovni zakládacího hranolu. 

Výpočet není příliš rychlý, prostý cyklus pro výpočet U do cca. 2 minut, kompletní posouzení včetně vlhkostního chování je výrazně delší. 


  

Roh směsné zdivo 600 zateplené polystyrenem 40.real

Popis: Roh nedostatečně zateplené budovy
Autor: Aleš 

Otázka autora: Pro stanovení vlivu hmoždinek v zateplováku jsem musel použít pomocný výpočet ve formuláři (takže v podstatě řešit úlohy 2), nebylo by možné umožnit posouzení vlivu hmoždinek v 3D editoru?
KI: Bylo by to možné, ale postup byl prakticky stejný jako (správný) postup, který jste zvolil vy (i množství dat které by bylo nutno při odhadu hmoždinek vlivu zadat by bylo prakticky stejné).

Otázka autora: Úloha kterou jsem řešil odpovídá 2D, zadání jsem však musel dělat ve 3D, je v programu nějaká volba která by umožňovala 2D editaci (pokud ano tak jsem ji nenašel)?
KI: Program umožňuje pouze editaci ve 3D, to znamená zadat u prvého bloku 3 rozměry, u dalších už jen dopisujete šířku a výšku.  

Komentář KI: jedná se o skladbu zateplenou nevyhovujícím způsobem někdy v devadesátých letech. Projevy plísní na vnitřním povrchu mohou souviset i s vyšší vlhkostí zdiva (tedy i horší lambdou zdiva) než jaká byla použita pro výpočet.

Výpočet je relativně rychlý (do cca. 2 minut)


Detail_Drevostavbyjura.real

Popis: Kout nízkoenergetické dřevostavby
Autor: Dřevostavby JURA

  

V tomto modelu má smysl pohrát s nástrojem „dočasná guma“, konstrukci si rozebrat a podívat se na hodnoty uvnitř konstrukce… (KI)

  

Komentář KI: Jedná se o jednoduché a funkční řešení dřevostavby, s difúzně otevřenou (optimalizovanou skladbou obálky budovy). Vyšetření koutu v místě styku dvou obvodových stěn a podlahy na základové desce (v 3D modelu jsou čtyři různé okrajové podmínky a několik desítek bloků materiálu).
Rychlost výpočtu: Výpočet teplot pouze pro „výpočet součinitele prostupu tepla“ (pro tento geometrický tvar teplotních polí a tepelného toku) trvá do 20 minut. Kompletní výpočet bilance vlhkosti by byl nejspíše otázkou několika hodin.


 

Strecha pro pasivni dům.real

Popis: výsek střechy modelovaný v duchu prospektu KI (strana 11)
Autor: Jiří M.


 

Strecha_160mm_120mm_s_CDprofilem.real

Popis: výsek šikmé střechy s roštem pod krokví z CD profilů.
Autor: PJ
Komentář KI: Postup zřejmě vychází z videonávodu č. 5.
Výpočet trvá až 10 minut.  


 

Aquapanel_pricka_na_CW.real

Popis: výsek příčky na CW profilu vytvořený ve 3D editoru
Autor: Janek
Komentář KI: úloha ilustruje to, jak lze v 3D editoru modelovat konstrukci s ocelovými profily.
Výpočet trvá poměrně dlouho.


 

ZB sloup v sendvicovem zdivu.real

Popis: výsek obvodového pláště se zahrnutím vlivu železobetonového sloupku vytvořený ve 3D editoru
Autor: Jiří K.
Výpočet je relativně rychlý.


 

Zatepleni nad krokvemi.real

Popis: výsek střechy modelovaný podle prospektu KI (strana 7)
Autor: Jiří M.
Výpočet je relativně rychlý.


 

Roh Budovy_MK.real

Popis: posouzení zjevně špatně navržené obvodové stěny v nejkritičtějším místě. Zdivo z cihelných tvárnic, zateplené ETICS 12 cm, bez zateplení v oblasti soklu.
Autor: M.K.
Komentář KI: Při interpretaci výpočtu je nutno brát do úvahy že valná část vypočtené vlhkosti je pod úrovní hydroizolace. Vyhodnotit tak v podstatě lze smysluplně pouze povrchové teploty či kritická místa v detailu. Možná by stálo za to si v úloze víc pohrát s okrajovými podmínkami, nicméně to že je tento detail navržen chybně, je zcela zjevné. Na úloze si lze také ověřit, jak by tuto situaci bylo možno napravit.
Výpočet může trvat až desítky minut.


 

Sokl budovy_MK.real

Popis: stejný příklad jako Roh Budovy_MK.real, bez toho „3D koutu“ je výpočet rychlejší Zdivo z cihelných tvárnic, zateplené ETICS 12 cm, bez zateplení v oblasti soklu.
Autor: M.K.
Komentář KI: to samé jako v předchozím příkladu, jen výrazně rychlejší výpočet.
Výpočet je poměrně rychlý.