Seznam změn KI Real | Knauf Insulation

Historie změn KI Real

19.6.2017
Umístěna verze: 2017.0.0.6

 • Byla doplněna databáze výrobků KI 2017

20.6.2016
Umístěna verze: 2016.0.4.8

 • Odstraněna chyba která při instalaci nové verse v některých případech způsobovala chyby při načítání databází. 

23.5.2016

Umístěna verze: 2016.0.3.6

 • Upraveno členění databází – dle ceníku 2016 a 2015.
 • Program umožňuje přepínat mezi českou a anglickou verzí.

4.12.2015
Umístěna verze: 2015.0.018
Stará verze KI Real ke stažení. 

Výpočty doplněny o část: Dynamické chování konstrukce v letním období:

 • dynamické tepelné charakteristiky v letním období dle ČSN 730540-4,
 • dynamické tepelné charakteristiky podle ČSN EN ISO 13786.

Bližší informace naleznete v Nápovědě programu v části Komentář k protokolu, kapitola 1.3.

27.4.2015
Umístěna verze: 2015.1.7.7

 • Provedena aktualizace databází
 • Provedeny drobné úpravy programu pro optimalizaci výpočtů

26.2.2015
Umístěna verze:   2014.5.1.8 

Popis změn:

 • odstraněna chyba, která ve výjimečných případech způsobovala vypisování zjevně nesmyslných hodnot teplotního faktoru.

30.9.2014
Umístěna verze: 2014.1.0.5
Poznámka: Při zadávání nevětrané vzduchové vrstvy je potřeba nejprve zadat tloušťku vrstvy a teprve potom typ vrstvy.
V opačném případě bude program požadovat zadání hodnoty tepelné vodivosti vrstvy.

Popis změn:

 • zpřesněn výpočet vnitřních  povrchových teplot dle ČSN EN ISO 13788 
 • výpis vnitřních povrchových teplot vypočtených dle ČSN 730540-2 rozšířen na všechny vnitřní plochy
 • doplněn výpis toku tepla konstrukcí
 • změna některých symbolů, aby lépe odpovídaly symbolům v příslušných normách
 • výpis nejnižší povrchové teploty podrobněji (po jednotlivých okrajových podmínkách)
 • v programu doplněny komentáře k zadávání okrajových podmínek
 • vytvořen Komentář k  výstupnímu protokolu (ten naleznete v sekci nápověda)
 • možnosti editování konstrukce, které jsou geometricky složitější, nebo které předpokládají vyšší uživatelské zkušenosti jsou označeny poznámkou: „pro pokročilé uživatele“ 
 • upravena a doplněna databáze tepelných izolací Knauf Insulation

29.7.2014
Umístěna verze 2014.0.3.7
Upraveny neošetřené výjimky. 

22.7.2014
Umístěna verze 2014.0.3.4
Upraveno formální chování ikon při přejetí kurzoru myši na hlavním formuláři „spouštění úloh“.

21.7.2014
Umístěna verze 2014.0.3.2
V některých PC, systém XP a W7 dochází při prvém spuštění programu k tomu, že se (například v 3D editoru) nezobrazují ikony pro jednotlivé funkce. Tato verze by měla tento problém odstranit, přes to neumíme vyloučit, že tento problém již nenastane. Řešením je program vypnout a znovu spustit (při opakovaném spuštění programu se tento problém již nevyskytuje). 

16.7.2014
Umístěna verze 2014.0.2.26
Upraven komfort při instalaci.
Upraveno menu úloha.

2.7.2014
Umístěna verze 2014.0.2.14
Upraveno zobrazování v 3D editoru pro větší objekty

27.6.2014
Umístěna verze 2014.0.2.9
Upraveny neošetřené výjimky

26.6.2014
Umístěna verze 2014.0.2.8
Upraveny neošetřené výjimky
Výstupy upraveny pro usnadnění výpočtu lineárního činitele prostupu tepla ve smyslu ČSN 73 0540-2, kap. 5.4

23.6.2014
Umístěna verze 2014.0.2.4
Úprava formulářů a kontextové nápovědy

16.6.2014
Umístěna verze 2014.0.1.27
Upraveno modelování uzavřených vzduchových dutin

6.6.2014
Umístěna verze  2014.0.1.20

2.6.2014
Umístěna upravená verse obsahující klimatické podmínky pro CZ + SK

19.5.2014; 11:15
KI-RealSetup.exe   verze:   2014.0.1.2

19.5.2014; 9:00
KI-RealSetup.exe   verze:   2014.0.1.1