KI - Tech | Knauf Insulation

KI Tech

Software zdarma pro výpočet a návrh technických izolací

Program KI Tech slouží k navrhování a tepelně – technickému posuzování technických izolací, tedy izolací pro teplovody, horkovody, parovody, rozvody teplé a studené vody, kotelny, zásobníky, vzduchotechniku apod. Mohou ho snadno využívat specialisté v oboru průmyslových zařízení a TZB i nejširší odborná a laická veřejnost. 

Instalační program doporučujeme spustit jako správce.

Stáhněte si KI Tech

Zde je uložena starší verze KI Tech.

 • Program je k dispozici bezplatně, stačí jednoduchá registrace.
 • Výstupní protokol obsahuje veškeré vypočtené mezivýsledky a umožňuje tak snadno pochopit podmínky působení a vlastnosti materiálů, které významně ovlivňují výsledné chování posuzované skladby izolace.
 • KI Tech pracuje s aktuální platnou legislativou (norma ČSN EN ISO 12 241 a vyhláška 193/2007 Sb) a společnost Knauf Insulation ho bude aktualizovat.
 • KI Tech pracuje s průběžně aktualizovanou databází technických izolací Knauf Insulation. Databázi materiálů potrubí, zásobníků, médií a vlastností povrchů mohou plně editovat uživatelé podle svých potřeb. Program obsahuje jednoduchý průvodce pro osvojení si práce s ním. 

Jaké výpočty s KI Tech provedete:

1) Výpočty izolace kruhového potrubí pro různá média

 • Minimální tloušťka izolace pro prevenci kondenzace na povrchu 
 • Minimální tloušťka izolace splňující požadavky vyhlášky 193/2007 Sb. 
 • Pro zadanou tloušťku izolace 
 • Pro zadanou hodnotu součinitele prostupu tepla 
 • Tloušťka izolace pro zadanou povrchovou teplotu 
 • Tloušťky izolace pro zadaný tepelný tok na metr délky potrubí 

2) Výpočty izolace kruhového vzduchotechnického potrubí

 • Minimální tloušťky izolace pro prevenci kondenzace na povrchu 
 • Pro zadanou tloušťku izolace 
 • Pro zadanou hodnotu součinitele prostupu tepla 
 • Tloušťky izolace pro zadanou povrchovou teplotu 
 • Tloušťky izolace pro zadaný tepelný tok na metr délky 

3) Výpočty izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

 • Minimální tloušťka izolace pro prevenci kondenzace na povrchu 
 • Pro zadanou tloušťku izolace 
 • Pro zadanou hodnotu součinitele prostupu tepla 
 • Izolace pro zadanou povrchovou teplotu 
 • Izolace pro zadaný tepelný tok na metr délky 

4) Výpočty válcového zásobníku

 • Pro zadanou tloušťku izolace 

Postup spuštění programu KI Tech:

1. Po vyplnění formuláře se objeví odkaz ke stažení programu. Nejpozději následující pracovní den po odeslání formuláře obdržíte e-mail s přihlašovacím jménem a  heslem. Prosíme, dbejte na správné vyplnění e-mailové adresy.

2. Stáhněte si program KI Tech.

3. Spusťte stažený instalační soubor a do přihlašovacího formuláře vložte vaše přihlašovací jméno a heslo. Zadání je nutné pouze při první instalaci.

4. Můžete začít pracovat s KI Tech.