Nadkrokevní zateplení | Knauf Insulation

Nadkrokevní zateplení KI Roof TOP

Minimum tepelných mostů

Izolace není přerušena dřevěnými krokvemi, které představují
tepelné mosty. Izolace zároveň chrání konstrukci krovu před teplotními výkyvy.

Maximum obytného prostoru

Nadkrokevní izolace uspoří obytný prostor.

Ideální pro velké tloušťky izolace

Kombinace zateplení nad, mezi a pod krokvemi je ideální pro dosažení nízkoenergetického a pasívního standartu.

Skladba systému

Seznam produktů
Další informace
Videopřednáška
Pracovní postup
Výpočetní pomůcka Vruty

Konstrukci nadkrokevního zateplení tvoří Distanční hranoly XPS a dřevěné námětky. Do krokví se kotví pomocí Vrutů TX40.

Jako izolaci použijte Unifit, který má optimální poměr ceny a kvality. Je pružný, vyplňuje izolovaný prostor beze zbytku a má značení pro přesné řezání.

Střešní fólie Homeseal LDS mají 50letou životnost spojů. Ta je často rozhodující pro životnost celého zateplení. Na záklop použijte parobrzdu Homeseal LDS 2 Silk a na pojistnou hydroizolaci Homeseal LDS 0,04