Nadkrokevní zateplení

Zateplení nad krokvemi s minerální vlnou je vždy difúzně otevřené. Umožňuje přiznat konstrukci krovu ze strany interiéru, dosáhnout vynikajících tepelně technických vlastností a snadno vyřešit důležité detaily střešního pláště.

Nadkrokevní zateplení Knauf Insulation vytváří strukturu pro vložení minerální tepelné izolace s využitím distančních podložek z EPS, případně XPS a příslušných kotevních prvků. Projektant má možnost optimalizovat konstrukci s ohledem na konkrétní požadavky, které budou na střešní plášť kladeny.

Nadkrokevní zateplení

Nakrokevní zateplení KI Roof Top

Určeno především pro zateplení s přiznanou konstrukcí krovu ze strany interiéru.

Nadkrokevní zateplení

Nadkrokevní zateplení - rekonstrukce shora

Určeno především pro zateplení bez zásahu do původního podhledu. Při výměně krytiny je možné vytvořit všechny funkční vrstvy zateplené střechy.