Nadkrokevní zateplení - postup | Knauf Insulation

Nadkrokevní zateplení - postup

1. Shora se na krov namontuje záklop který bude zdola pohledový. Při návrhu provedení záklopu je nutné věnovat pozornost tomu, aby při následné montáži parozábrany nebo parobrzdy bylo možné zajistit její vzduchotěsné napojení na přiléhající stavební konstrukce – štítové a lícové zdivo atp. (tento krok se vypustí, pokud vrstvy nad krokvemi navazují na izolaci mezi krokvemi).

2. Shora se na záklop položí parozábrana LDS 100 nebo parobrzda LDS 2 Silk. Jednotlivé pásy se kladou s přesahem a vzájemně se vzduchotěsně spojují s pomocí těsnících pásků Knauf Insulation LDS. Obdobně se vytvoří i vzduchotěsné napojení k přiléhajícím nebo prostupujícím stavebním konstrukcím (tento krok se vypustí, pokud vrstvy nad krokvemi navazují na izolaci mezi krokvemi).

3. Na úrovni okapové hrany se provede se založení systému plným dřevěným námětkem a na něj kolmým dřevěným trámkem, který zároveň ukončí vrstvu izolace.

4. Doporučuje se provést sestavení Distančního hranolu XPS a dřevěné latě provizorním způsobem mimo střechu. Následně se položí shora na osy jednotli vých krokví. Konstrukční vruty se šroubují postupně od úrovně okapové hrany směrem k hřebenu.

5. Nosnou konstrukci pro tloušťku 200 mm izolace lze vytvořit dvěma alternativními postupy, pro tloušťku 320 mm pouze ve variantě jedné.

6. Do konstrukce se vloží tepelná izolace řady Unifit nebo Naturoll o tloušťce odpovídající výšce námětku.

7. V závislosti na použité konstrukční variantě se na střešní plášť položí kontaktní pojistná hydroizolační fólie LDS 0,04. Fólie musí být řádně ukončená tak, aby odváděla vodu mimo obvod budovy, a musí být řádně napojená na přiléhající a prostupující stavební konstrukce.

8. Na střechu se běžným způsobem namontují kontralatě, latě a položí krytina.