Zateplení dřevostavby systémem Naturdom | Knauf Insulation

Zateplení dřevostavby systémem Naturdom

Systémové řešení bez rizika plísní a degradace dřeva

Následující skladby zateplených konstrukcí jsou 100% bezpečné z hlediska kondenzace vodních par. Navrhujeme je za použití softwaru pro tepelně technické posouzení a prakticky ověřujeme na stavbách.

Dřevostavba bez formaldehydu

K přírodnímu materiálu jako je dřevo se hodí izolace bez formaldehydu. Díky ECOSE Technology je naše skelná izolace jediná v České republice bez formaldehydu a akrylátů.

Skelná vs. kamenná vlna

Cena je příznivější u skelné vlny. Skelná i kamenná vlna splňuje protipožární požadavky dané normou, kamenná vlna má vyšší požární odolnost.

Pro dřevostavby doporučujeme Naturoll. Díky vysoké pružnosti vyplňuje izolovaný prostor mnohem lépe než kamenná vata. V konstrukci drží tak dobře, že ji není nutné dodatečně fixovat (drátkovat). Izolace nesesedá. Role mají zvýšenou
vodoodpudivost a značky pro usnadnění řezání. Zjistěte více o tom,
proč je pružnost izolace důležitá.

Životnost zateplené konstrukce

Životnost zateplené dřevěné konstrukce je zásadně ovlivněna funkčností spojů parobrz a parozábran. Systém fólií LDS byl podroben náročným zkouškám, které prokázaly, že spoje fólií LDS mají životnost 50 let.

Ověřené stavební firmy

Doporučujeme stavební firmy, které mají s naším systémem zkušenosti a dokáží ho kvalitně provést. Prohlédněte si seznam ověřených stavebních firem.

Technické poradenství

Rádi Vám pomůžeme nalézt dlouhodobě spolehlivé řešení. Zeptejte se nás!

Zateplení obvodové konstrukce

A) Difúzně otevřené konstrukce

Vodní páry volně prostupují konstrukcí bez kondenzace. 

Výhody

 • vodní páry nekondenzují v konstrukci,
 • případný kondenzát by se rychle odpařil,
 • využití přírodních materiálů dřeva a minerální vaty,
 • minerální vata bez formaldehydu a akrylátů.

Nevýhody:

 • vyšší cena.

Skladba materiálů

B) Difúzně uzavřené konstrukce

Parotěsná fólie brání v prostupu vodních par konstrukcí a v kondenzaci.

Výhody:

 • nižší cena.

Nevýhody:

 • funkčnost je závislá na kvalitě a provedení parozábrany.

Skladba materiálů

Zateplení šikmé střechy

A) Zateplení s 2 vrstvami izolace 

 • Tradiční způsob zateplení
 • Parozábranou proniká větší množství vrutů
 • Neumožňuje použití velmi velkých tlouštěk izolace

Postup zateplení

B) Zateplení s 3 vrstvami izolace

 • Vhodné pro nízkoenergetické a pasívní domy
 • Bezpečnější řešení díky menšímu množství vrutů, které proniká parobrzdou
 • Umožňuje použití velmi velkých tlouštěk izolace

Postup zateplení