Knauf Insulation Naturoll FCR 035 | Knauf Insulation

NatuRoll 035

NatuRoll 035

Nový obal

NatuRoll 035

Vlastnosti

  • šířka role přizpůsobná konstrukci dřevostavby,
  • zvýšená pružnost,
  • zvýšená hydrofobizace,
  • vyrobeno s ECOSE Technology,
  • zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru.

Technické parametry

 Součinitel tepelné vodivosti λD 0,035 W/mK
 Třída reakce na oheň A1
 Faktor difuzního odporu μ 1
 SVT kód SVT169
 Zatížení stavby vlastní tíhou 0,2 kN/m3

Balení

Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m/
role
rolí /
paleta
m2 /
paleta
m3 /
paleta
60 2x 575 9000 1,7 10,35 24 248,4 14,904
80 2x 575 7000 2,25 8,05 24 193,2 15,456
100 2x 575 6300 2,85 7,245 24 173,88 17,388
120 2x 575 5300 3,4 6,095 24 146,28 17,5536
140 2x 575 4500 4 5,175 24 124,2 17,388
160 2x 575 4000 4,55 4,6 24 110,4 17,664

Technický dotaz      Prodejny      Cenová nabídka

Naturoll FCR 035

LDS

Parozábrany a parobrzdy LDS

Vyhněte se ztrátě funkčnosti parozábrany!
Fólie LDS mají životnost spojů 50 let.
Zateplení dřevostavby Naturdom

Zateplení dřevostavby Naturdom

Systémové řešení bez rizika plísní a degradace dřeva.

Video: přednáška o provětrávané fasádě

  • Přednáška Ing. Milana Pokrivčáka z Akademie zateplování