Nový materiál pro zelené střechy

Novinka zveřejněna 27.05.2013 v rubrice Firemní novinky

Nesporné výhody zelených střech dokládá jejich původ sahající tisíce let do historie. Jak města rostou, zažívá tento koncept svoji renesanci. K postupnému využití potenciálu zelených střech přispívají především nové materiály. Příkladem je zapojení minerální vlny Knauf Insulation.

Společnost Knauf Insulation vidí v zelených střechách budoucnost měst. „Materiály, které pro tento koncept vyvíjíme, vyvažují nedostatky dosavadních způsobů a posouvají tak celý koncept zelených střech na novou úroveň,“ vysvětluje Milan Pokrivčák, aplikační manažer Knauf Insulation.

Překonání problému s údržbou

Hlavní výhodou nového způsobu je především překonání problému s údržbou, které od instalace zelené střechy často odrazují. Patentovaný materiál ze speciální minerální vlny Knauf Insulation dokáže oproti tradičním řešením zelených střech zadržet mnohem více vody a tím pádem vegetace vystačí s méně častějším zavlažováním. To pomáhá řešit častý problém, kdy zelená střecha je opravdu zelená jen do letních veder a následně se stává střechou hnědou.

Mnohem tenčí vrstva substrátu

Na retenci stejného množství vody potřeba mnohem tenčí a lehčí vrstva substrátu než u běžných řešení, což snižuje nároky na statiku a činí celý systém ekonomičtější.

K ozelenění střešních ploch se využívá dvou způsobů. Extenzivní systém je vhodný pro většinu plochých i šikmých střech. Má malou tloušťku (cca do 15 cm). Jeho výhodou je nízká hmotnost, velmi snadná instalace a právě nenáročná údržba. Zatímco extenzivní způsob umožní osázení střechy trávou a nízkými bylinami, intenzivní způsob umožňuje mít na střeše i vyšší byliny nebo dokonce stromky. Co se týká údržby i využití, lze intenzivní systém přirovnat k běžné zahradě.

Zelené střechy jsou nejen esteticky zajímavé, ale zejména nesou zajímavé funkční výhody:

  • Zabraňují přehřívání budov v letních měsících, čímž výrazně snižují spotřebu energie na chlazení.

Termosnímek zelené střechyNa termosnímku má zelená střecha v létě o 40°C nižší teplotu než běžná střecha.

  • Střechy, které používají jako substrát minerální izolaci, navíc fungují jako efektivní dodatečná tepelně-ochranná vrstva i v zimě
  • Kromě toho přispívají k výrazně lepšímu odvádění srážkové vody
  • Výhody ale nepocítí pouze majitelé domů. Rostliny produkují kyslík a zadržují vlhkost, čímž snižují efekt zvaný Urban Heat Island, kdy se v městských zástavbách akumuluje příliš mnoho tepla. 
  • Z těchto důvodů zelené střechy přinášejí i body do certifikačních systémů šetrných budov jakými jsou LEED, nebo BREEAM.

Cenové nabídky a technické poradenství: Pavel Přech

Krok 1) Příprava podkladu

Krok 2) Aplikace vrstvy odolné proti prorůstání kořínků

Krok 3) Drenážní systém

Krok 4) Urbanscape Green roll

Krok 5) Aplikace extenzivní zeleně

Krok 6) Vytvoření drenážního odvodnění (kanálku) a ukončení střechy násypem vrstvy kačírku (frakce 16-32mm)

Cenové nabídky a technické poradenství: Pavel Přech