Nobasil | Knauf Insulation

Nobasil

Nobasil
Původní název Nový název Oblast použití Poznámka
Nobasil FKD S FKD S Zateplení fasády podélná vlákna
λD = 0,036 W/mK
Nobasil FKD FKD Zateplení fasády podélná vlákna
λD = 0,038 W/mK
Nobasil FKL FKL Zateplení fasády kolmá vlákna
λD = 0,040 W/mK
Nobasil PTN PTN Izolace podlahy pro obytné místnosti (bez dlažby)
pod cementový potěr nebo anhydrit
Nobasil PTE PTE Izolace podlahy pro obytné místnosti (včetně dlažby)
a kanceláře
pod cementový potěr nebo anhydrit
Nobasil PTS PTS Izolace podlahy pro veřejné budovy
pod cementový potěr nebo anhydrit
Nobasil PVT PVT Izolace podlahy pro místnosti s vysokým zatížením
pod cementový potěr nebo anhydrit
Nobasil MPS MPS Víceúčelová λD = 0,035 W/mK
Nobasil MPE MPE Víceúčelová λD = 0,036 W/mK
Nobasil MPN MPN Víceúčelová λD = 0,039 W/mK
Nobasil ADN ADN Izolace příčky, stropu
a stropního podhledu
akustická deska
λD = 0,035 W/mK
Nobasil ADE ADE Izolace příčky, stropu
a stropního podhledu
akustická deska s ochrannou textílií
λD = 0,035 W/mK
Nobasil DDP Plus DDP Plus Izolace ploché střechy napětí v tlaku při 10% def.: 80 kPa
λD = 0,040 W/mK
Nobasil DDP DDP Izolace ploché střechy napětí v tlaku při 10% def.: 70 kPa
λD = 0,040 W/mK
Nobasil DDP-G DDP-G Izolace ploché střechy desky spádované v jednom směru
Nobasil DDP-K DDP-K Izolace ploché střechy napětí v tlaku při 10% def.: 30 kPa
λD = 0,037 W/mK
Nobasil DDP-N DDP-N Izolace ploché střechy napětí v tlaku při 10% def.: 40 kPa
λD = 0,038 W/mK
Nobasil DDP-RT DDP-RT Izolace ploché střechy napětí v tlaku při 10% def.: 50 kPa
λD = 0,038 W/mK
Nobasil DDP-U DDP-U Izolace ploché střechy napětí v tlaku při 10% def.: 60 kPa
λD = 0,039 W/mK
Nobasil DDP-KL DDP-KL Izolace ploché střechy napětí v tlaku při 10% def.: 70 kPa
λD = 0,039 W/mK
Nobasil DDP-BIT DDP-BIT Izolace ploché střechy napětí v tlaku při 10% def.: 70 kPa
λD = 0,040 W/mK
Nobasil DDP-BITF DDP-BITF Izolace ploché střechy napětí v tlaku při 10% def.: 70 kPa
λD = 0,040 W/mK
Nobasil DDP-DRV DDP-DRV Izolace ploché střechy desky spádované dve dvou směrech