Nová zelená úsporám - aktuality a příklady výpočtů

Nová zelená úsporám byla spuštěna 1.4.2015, nyní i pro bytové domy.

 • Příjem žádostí začne 15.5. 2015.
 • Nově se výše dotace stanovuje jako fixní částka na m2 opatření. Výše dotace na m2 vychází z původně známých maximálně uznatelných nákladů ve výši 30%, 40% a 55% z těchto nákladů.
 • Nově přibyla podoblast podpory A.0, tedy zateplení jediné konstrukce s výši dotace 30% z původně známých maximálně uznatelných nákladů.
 • Pokyny mají novou jednodušší strukturu.
 • Již není nutné používat výrobky ze Seznamu výrobků a technologií, ale v tomto případě je nutné doložit veškeré certifikáty. Proto doporučujeme používat výrobky s SVT kódy. Tepelné izolace Knauf Insulation naleznete zde.
 • Zkrátily se také lhůty pro schválení i vyplacení dotace. Max. 3 týdny bude trvat schválení žádosti, 3 týdny bude mít Fond na kontrolu dokumentace a 3 týdny na vyplacení dotace.

Rodinné domy

 • Odborný posudek může být vyhotoven energetickým specialistou s oprávněním na PENB
 • Nově se výše dotace stanovuje jako fixní částka na m2 opatření. Výše dotace na m2 vychází z původně známých maximálně uznatelných nákladů ve výši 30%, 40% a 55% z těchto nákladů.
 • Nově se zavádí podoblast podpory A.0 zateplení jediné konstrukce s výší dotace 30% z původně známých maximálně uznatelných nákladů (úspora min.20%, U menší nebo rovné než 0,9x U doporučené). 
 • Zvýšená částka na zateplení ostatních konstrukcí oproti minulé NZÚ (z původně známých maximálně uznatelných nákladů 600 Kč na úroveň, z které se stanovovala výše dotace pro současnou NZÚ 1000 Kč).
 • Podpora na projekt zateplení 25 000 Kč zůstává. Max. však do výše 15% z přiznané částky podpory.
 • Výše podpory max. 50% z doložených způsobilých výdajů.
 • Pasivní domy mají sníženou výši podpory o 50 000 Kč (B.1 350 000 a B.2 500 000 Kč).
 • Alokace finančných prostředků pro rodinné domy 600 000 000 Kč.

Výše podpory v oblasti podpory A 

 Typ konstrukce A.0
(Kč/m2)
A.1
(Kč/m2)
A.2
(Kč/m2)
A.3
(Kč/m2)
Výchozí částka, z které se stanovila výše dotace na jednotlivá opatření / Předpokládaná výše nákladů na zateplení/ Původně známé způsobilé výdaje (Kč/m2)
 Obvodová stěna 500 500 600 800 1 500
 Střecha 500 500 600 800 1 500
 Výplně otvorů 2 100 2 100 2 750 3 800 6 900
 Podlaha na terénu 700 700 900 1 200 2 200
 Ostatní konstrukce, stropy 330 330 400 550 1 000
 Procentuální podíl dotace z předpokládané výše nákladů 30% 30% 40% 55%

Příklady výpočtů rodinných domů

Příklad č. 1

Rodinný dům v Benátkách již má vyměněná okna. Cihlové zdivo 450 mm 126 m2. Střecha s izolací mezi krokvemi 132 m2.

 

Příklad č. 2

Rodinný dům v Neratovicích již má vyměněná okna. Cihlové zdivo 450 mm 167 m2. Střecha šikmá bez izolace 137 m2.

Funkční  a ověřené řešení a postupy zateplení

Spočítejte si sami, kolik izolace musíte použít na dosažení dotace.

V odkaze naleznete Software KI- Real na výpočet Součinitele prostupu tepla. Výpočet zvládne každý zručný internetový uživatel.

Bytové domy

 • Platí na renovace bytových domů v Praze (alokace 500 000 000 Kč).
 • Pro bytové domy mimo Prahu se již připravuje dotační program IROP.
 • Pro novostavby bytových domů v pasivním standardu zatím dotace nejsou.
 • Procentuální úspory se hodnotí pro neobnovitelnou primární energii. 
 • Výše dotace se hodnotí dle dosažené kvalifikační třídy neobnovitelné primární energie.
 • Výše podpory max. 20% z doložených způsobilých výdajů.

Výše podpory pro měněné stavební prvky obálky budovy

 Typ konstrukce A.0
(Kč/m2)
A.1
(Kč/m2)
A.2
(Kč/m2)
 Obvodová stěna 260 260 340
 Střešní konstrukce 230 230 300
 Výplně otvorů 750 750 1000
 Podlaha na terénu 300 300 400
 Ostatní konstrukce, stropy 120 120 160

Příklady výpočtů bytových domů

Příklad č. 3

Bytový dům má již okna vyměněná.

Plocha fasády 1241 m2.

Střecha dvouplášťová 294 m2.

Strop nad nevytápěným suterénem 273 m2.

 

Příklad č. 4

Bytový dům má již okna vyměněná.

Plocha fasády 1702 m2.

Střecha dvouplášťová 662 m2.

Strop nad nevytápěným suterénem 608 m2.

Funkční  a ověřené řešení a postupy zateplení

Spočítejte si sami, kolik izolace musíte použít na dosažení dotace.

V odkaze naleznete Software KI- Real na výpočet Součinitele prostupu tepla. Výpočet zvládne každý zručný internetový uživatel.

Detailní informace o programu

Potřebujete poradit nebo navrhnout správné řešení rekonstrukce, tloušťku izolace, eliminaci kondenzace a plísní atd.? Neváhejte nás kontaktovat.