Provětrávaná fasáda | Knauf Insulation

Zateplení provětrávané fasády

Provětrávané fasády mají na rozdíl od kontaktních fasád svislou vzduchovou mezeru, kterou proudí vzduch. Větraná vzduchová mezera zajišťuje aktivní odvod vlhkosti z povrchu izolace i z vnitřního líce vnějšího opláštění a zároveň zabraňuje přehřívání fasády.

Vzhled fasády

Povrchovou úpravu tvoří nejčasteji obklady ze dřeva, kovu, dřevocementových, vláknocementových desek, ale lze provést i omítku na systém Knauf Aquapanel.

Rychlá montáž bez omezení teplot

Díky vyloučení mokrých stavebních procesů je montáž rychlejší. Není potřeba dělat technologické přestávky nutné např. pro vyzrání maltových směsí. Montáž není také limitována nízkými teplotami.


Provětrávaná fasáda Diagonal 2H

Systém provětrávaného zateplení fasády s minimálními tepelnými mosty


Provětrávaná fasáda Standard

Systém provětrávaného zateplení fasády