Přednáška o provětrávaných fasádách | Knauf Insulation

Přednáška o provětrávaných fasádách

Přednáška z Akademie zateplování od Milana Pokrivčáka na téma provětrávaných fasád.

O principu provětrávané fasády hovoří Jan Juhás.

Další informace


Konstrukční možnosti

U rodinných domků jsou provětrávané fasády často realizovány s jednoduchým nosným roštem na bázi dřeva. Pro komerční budovy jsou pak využívány různé varianty nosných kovových konstrukcí, zpravidla ocelových.