Skelná vata do šikmé střechy | Knauf Insulation

Výprodej: sleva 40% na skelnou minerální vlnu do šikmé střechy

Vyplňuje izolovaný prostor beze spár a drží bez nutnosti dalšího kotvení.

Nezáleží jenom na lambdě

Při výběru izolace je kromě tepelně izolačních vlastností (lambda) také důležitá pružnost. Díky ní materiál těsněji vyplní izolovaný prostor a drží v něm bez drátkování (dodatečného kotvení). Zjistěte více o tom, proč je pružnost izolace důležitá.

Bez formaldehydu

Skelná vlna je vyrobena ECOSE technologií. Díky tomu neobsahuje formadehyd, je bez zápachu a lépe se řeže.

Ochrana proti kondenzaci

Rizika spojená s kondenzací bezpečně odstraníte se střešními fóliemi Homeseal LDS. Spoje fólií mají životnost testovanou na 50 let.

Nejvyšší kvalita
Unifit 032

Optimální poměr
cena - kvalita
Unifit 037

Příslušenství
Homeseal LDS

Izolace Lambda
λD (W/mK)
Pružnost
a odolnost
Hydrofobizace Značení
pro přesné
řezání
Balení Cenové
porovnání
Unifit 032 0,032 zvýšená standardní ano role 176%
Naturoll 033 0,033 zvýšená zvýšená ano role 159%
Unifit 035
0,035 zvýšená standardní ano role 120%
Unifit 037 0,037 zvýšená standardní ano role 100%
Příslušenství  Popis  Ekv. difúzní tloušťka sd (m)  Pl. hmotnost
(g/m2
LDS 0,04 kontaktní pojistná hydroizolační fólie 0,04 150
LDS 0,02 UV kontaktní pojistná hydroizolační fólie odolná UV záření 0,02 270
LDS 100 vysoce účinná parozábrana 100 190
LDS 2 Silk parobrzda pro difúzně otevřené konstrukce 2 110
LDS Flex Plus parobrzda s proměnou hodnotou sd pro difuzně otevřené konstrukce 0,2 - 20 75
Příslušenství těsnící pásky, tmel, kabelová manžeta, nůž na izolaci