Skelná vata do šikmé střechy | Knauf Insulation

Skelná minerální vlna do šikmé střechy

Vyplňuje izolovaný prostor beze spár a drží bez nutnosti dalšího kotvení.

Nezáleží jenom na lambdě

Při výběru izolace je kromě tepelně izolačních vlastností (lambda) také důležitá pružnost. Díky ní materiál těsněji vyplní izolovaný prostor a drží v něm bez drátkování (dodatečného kotvení). Zjistěte více o tom, proč je pružnost izolace důležitá.

Bez formaldehydu

Skelná vlna je vyrobena ECOSE technologií. Díky tomu neobsahuje formadehyd, je bez zápachu a lépe se řeže.

Ochrana proti kondenzaci

Rizika spojená s kondenzací bezpečně odstraníte se střešními fóliemi Homeseal LDS. Spoje fólií mají životnost testovanou na 50 let.

Distanční hranoly (SmartRoof Top)

Montážní distančníky pro montáž nadkrokevního zateplení šikmé střechy. Hranoly se pokládají shora souose s krokvemi. Na distanční hranoly následně se pokládá dřevěný hranol, který je následně přes distanční hranol ukotven do krokví.

Technický list distančních hranolů.

Nejvyšší kvalita
Unifit 032

Optimální poměr
cena - kvalita
Unifit 035

Příslušenství
Homeseal LDS

Izolace Lambda
λD (W/mK)
Pružnost Hydrofobizace Značení
pro přesné
řezání
Balení Cenové
porovnání
Unifit 032 0,032 vysoká standardní ano role 176%
Unifit 035
0,035 vysoká standardní ano role 120%
Unifit 037 0,037 vysoká standardní ano role 100%
Příslušenství  Popis  Ekv. difúzní tloušťka sd (m)  Pl. hmotnost
(g/m2
LDS 0,04 kontaktní pojistná hydroizolační fólie 0,04 150
LDS 0,02 UV kontaktní pojistná hydroizolační fólie odolná UV záření 0,02 270
LDS 100 vysoce účinná parozábrana 100 190
LDS 2 Silk parobrzda pro difúzně otevřené konstrukce 2 110
LDS Flex Plus parobrzda s proměnou hodnotou sd pro difuzně otevřené konstrukce 0,2 - 20 75
Příslušenství těsnící pásky, tmel, kabelová manžeta, nůž na izolaci
 • Unifit 032 (TI 132 U)

  Unifit 032 (TI 132 U)

  • izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy
  • lambda λ = 0,032 W/mK
  • vysoká pružnost, standardní hydrofobizace, značení pro přesné řezání, ECOSE Technology
 • Unifit 035

  Unifit 035

  • izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy
  • lambda λ = 0,035 W/mK
  • vysoká pružnost, standardní hydrofobizace, značení pro přesné řezání, ECOSE Technology
 • Unifit 037

  Unifit 037

  • izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy
  • lambda λ = 0,037 W/mK
  • vysoká pružnost, standardní hydrofobizace, značení pro přesné řezání, ECOSE Technology