Knauf Insulation Classic 039 | Knauf Insulation

Knauf Insulation Classic 039

Knauf Insulation Classic 039

Izolace ze skelné vlny určená na zateplení stropu a podhledu.

Vlastnosti

  • standardní pružnost,
  • zvýšená hydrofobizace,
  • vyrobeno s ECOSE Technology,
  • zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru.

Technické parametry

 Součinitel tepelné vodivosti λD 0,039 W/mK
 Třída reakce na oheň A1
 Faktor difuzního odporu μ 1
 SVT kód SVT175
 Zatížení stavby vlastní tíhou 0,15 kN/m3

Jakou zvolit tloušťku izolace do stropu pod nevytápěnou půdou?

Balení

Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m/
role
rolí /
paleta
m2 /
paleta
m3 /
paleta
40 1200 17000 1,00 20,4000 24 489,6000 19,5840
50 1200 2×9100 1,25 21,8400 24 524,1600 26,2080
60 1200 2×7600 1,50 18,2400 24 437,7600 26,2656
80 1200 11400 2,05 13,6800 24 328,3200 26,2656
100 1200 9100 2,55 10,9200 24 262,0800 26,2080
120 1200 7600 3,05 9,1200 24 218,8800 26,2656
140 1200 6500 3,55 7,8000 24 187,2000 26,2080
160 1200 5700 4,10 6,8400 24 164,1600 26,2656
180 1200 5100 4,60 6,1200 24 146,8800 26,4384
200 1200 4600 5,10 5,5200 24 132,4800 26,4960
220 1200 4100 5,60 4,9200 24 118,0800 25,9776
240 1200 3800 6,15 4,5600 24 109,4400 26,2656