Unifit 033 | Knauf Insulation

Unifit 033

Unifit 033

Novinka! Izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy.

Získat cenovou nabídku

Nové balení

Unifit 033

Vlastnosti

 • vysoká pružnost,
 • standardní hydrofobizace,
 • značení pro přesné řezání,
 • vyrobeno s ECOSE Technology,
 • zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru.

Technické parametry

 Součinitel tepelné vodivosti λD 0,033 W/mK
 Třída reakce na oheň A1
 Faktor difuzního odporu μ 1
 SVT kód SVT168
 Zatížení stavby vlastní tíhou 0,3 kN/m3

Jakou zvolit tloušťku izolace?

Balení

Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m/
role
rolí /
paleta
m2 /
paleta
m3 /
paleta
50 1200 8700 1,5 10,44 24 250,6 12,53
60 1200 7300 1,8 8,76 24 210,2 12,612
80 1200 5500 2,4 6,6 24 158,4 12,672
100 1200 4400 3 5,28 24 126,72 12,672
120 1200 3700 3,6 4,44 24 106,56 12,7872
140 1200 3100 4,2 3,72 24 89,28 12,4992
160 1200 2800 4,8 3,36 24 80,64 12,9024
180 1200 2500 5,45 3 24 72 12,96
200 1200 2200 6,05 2,64 24 63,36 12,672

Technický dotaz      Prodejny      Cenová nabídka

Postup Unifit 033

Postup zateplení šikmé střechy s 2 vrstvami izolace

Postup zateplení šikmé střechy s 2 vrstvami izolace

 • tradiční způsob zateplení
 • parozábranou proniká větší množství vrutů
 • řešení neumožňuje použití velmi velkých tlouštěk izolace
Postup zateplení šikmé střechy s 3 vrstvami izolace

Postup zateplení šikmé střechy s 3 vrstvami izolace

 • vhodné zejména pro nízkoenergetické a pasívní domy
 • bezpečnější řešení díky menšímu množství vrutů, které proniká parobrzdou
 • umožňuje použití velmi velkých tlouštěk izolace

Unifit 033

LDS

Vzduchotěsný systém Homeseal LDS

Vyhněte se ztrátě funkčnosti střešních fólií!
Fólie LDS mají životnost spojů 50 let.
Nadkrokevní zateplení

Nadkrokevní zateplení

Systém distančních hranolů z XPS, TX vrutů a minerální vlny.