Knauf Insulation Unifit 035 | Knauf Insulation

Unifit 035

Unifit 035

Izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy.

Získat cenovou nabídku

Nové balení

Unifit 035

Vlastnosti

  • vysoká pružnost,
  • standardní hydrofobizace,
  • značení pro přesné řezání,
  • vyrobeno s ECOSE Technology,
  • zlatý cerfifikát Eurofins za kvalitu vzduchu v interiéru.

Technické parametry

 Součinitel tepelné vodivosti λD 0,035 W/mK
 Třída reakce na oheň A1
 Faktor difuzního odporu μ 1
 SVT kód SVT150
 Zatížení stavby vlastní tíhou 0,2 kN/m3

Jakou zvolit tloušťku izolace?

Balení

Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
R
[m2K/W]
m/
role
rolí /
paleta
m2 /
paleta
m3 /
paleta
60 1200 9000 1,7 10,8 24 259,2 15,552
80 1200 7000 2,25 8,4 24 201,6 16,128
100 1200 6300 2,85 7,56 24 181,44 18,144
120 1200 5300 3,4 6,36 24 152,64 18,3168
140 1200 4500 4 5,4 24 129,6 18,144
160 1200 4000 4,55 4,8 24 115,2 18,432
180 1200 3500 5,1 4,2 24 100,8 18,144
200 1200 3200 5,7 3,84 24 92,16 18,432
240 1200 3000 6,85 3,6 18 64,8 15,552

Technický dotaz      Prodejny      Cenová nabídka

Unifit 035

Postup zateplení šikmé střechy s 2 vrstvami izolace

Postup zateplení šikmé střechy s 2 vrstvami izolace

 • tradiční způsob zateplení
 • parozábranou proniká větší množství vrutů
 • řešení neumožňuje použití velmi velkých tlouštěk izolace
Postup zateplení šikmé střechy s 3 vrstvami izolace

Postup zateplení šikmé střechy s 3 vrstvami izolace

 • vhodné zejména pro nízkoenergetické a pasívní domy
 • bezpečnější řešení díky menšímu množství vrutů, které proniká parobrzdou
 • umožňuje použití velmi velkých tlouštěk izolace

Příslušenství k Unifit 035

LDS

Vzduchotěsný systém Homeseal LDS

Vyhněte se ztrátě funkčnosti střešních fólií!
Fólie LDS mají životnost spojů 50 let.
Nadkrokevní zateplení

Nadkrokevní zateplení

Systém distančních hranolů z XPS, TX vrutů a minerální vlny.