Unifit 039

Unifit 039

Izolace ze skelné vlny určená na zateplení šikmé střechy.

Vlastnosti

  • zvýšená pružnost?,
  • standardní hydrofobizace?,
  • značení pro přesné řezání,
  • vyrobeno s ECOSE Technology?.

Technické parametry

 Součinitel tepelné vodivosti λD 0,039 W/mK
 Třída reakce na oheň A1
 Faktor difuzního odporu μ 1
 SVT kód SVT152
 Zatížení stavby vlastní tíhou 0,15 kN/m3

 

Unifit 039

Postup zateplení šikmé střechy s 2 vrstvami izolace

Postup zateplení šikmé střechy s 2 vrstvami izolace

  • tradiční způsob zateplení
  • parozábranou proniká větší množství vrutů
  • řešení neumožňuje použití velmi velkých tlouštěk izolace
Postup zateplení šikmé střechy s 3 vrstvami izolace

Postup zateplení šikmé střechy s 3 vrstvami izolace

  • vhodné zejména pro nízkoenergetické a pasívní domy
  • bezpečnější řešení díky menšímu množství vrutů, které proniká parobrzdou
  • umožňuje použití velmi velkých tlouštěk izolace

Unifit 039

LDS

Vzduchotěsný systém Homeseal LDS

Vyhněte se ztrátě funkčnosti střešních fólií!
Fólie LDS mají životnost spojů 50 let.
Nadkrokevní zateplení

Nadkrokevní zateplení

Systém distančních hranolů z XPS, TX vrutů a minerální vlny.