Výhody pružné izolace | Knauf Insulation

Výhody pružné izolace

1) Vyplňuje prostor beze spár

Pružná izolace Unifit nebo Naturoll se při zateplení šikmé střechy nebo dřevostavby v konstrukci rozepne. Izolovaný prostor se vyplní beze zbytku. Izolace, která není pružná, může vytvářet tepelné mosty v nevyplněných spárách.

2) Nemusí se dodatečně kotvit drátkováním

Pružná izolace Unifit nebo Naturoll drží mezi krokvemi velmi spolehlivě. Na ukázku jsme na ni zavěsili 1,5 kg závaží v podobě ochranné stavební přilby a lahve s vodou. Izolace, která není pružná, z konstrukce vypadává a musí se tedy dodatečně podvázat.

3) Nehrozí poškození při manipulaci

Pružná izolace se po zatížení vrací do původního tvaru. Naproti tomu kamenná izolace se při nevhodné manipulaci poškodí.

4) Vyžaduje minimální prostor při přepravě

Vysoká pružnost umožňuje skelné vlně maximálně komprimovat balení. Místo jednoho velkého nákladního automobilu Vám pak na přepravu bude možná stačit i jedno osobní auto.