Lamelové pásy | Knauf Insulation

Lamelové pásy

Lamelové skružované pásy jsou vyrobeny z minerální vlny s polepem z hliníkové fólie.

Izolační lamelové rohože z minerální vlny jsou na jedné straně pokryté hliníkovou folií armovanou síťovinou ze skelných vláken. Vlákna izolace jsou orientována převážně kolmo k rovině izolace. Díky tomu jsou izolace rozměrově stabilní při namáhání v tlaku a dostatečně flexibilní při aplikaci na potrubí a nádoby ve tvaru válce. Materiál je nehořlavý.

Lamelové rohože jsou určeny pro tepelné izolace v oblasti TZB a průmyslových zařízení, např. pro izolace vzduchotechnických potrubí různých tvarů, nádrží, zásobníků a akumulačních nádob.

Porovnání vlastností
Produkt Max. provozní
teplota (oC)
Třída reakce na oheň Napětí v tlaku
při 10% deformaci (kPa)
LMH AluR 250/80 A1 -
LMF AluR 600/80 A2-s1,d0 -
LMF 5 AluR 600/80 A2-s1,d0 5
LMF 10 AluR 600/80 A2-s1,d0 10
LMF 15 AluR 600/80 A2-s1,d0 15