Protipožární ochrana potrubí FIRESTOP | Knauf Insulation

Protipožární ochrana potrubí FIRESTOP

Systém protipožární ochrany vzduchotechnického potrubí a potrubí na odvod tepla a kouře.

Vzduchotechnické potrubí
Systém Tvar
potrubí
Orientace
potrubí
Požární
odolnost
Izolace Příslušenství
Firestop multi VZT EI 180 SQ
EI 180, EI 120 HTB 660 AluR 80 mm Firestop Fix
Firestop Cutter
Firestop Spike
Firestop Weld Pin
Firestop multi VZT EI 90 SQ
EI 90 HTB 660 AluR 80 mm
Firestop EI 60 SQ
EI 60 HTB 550 AluR 60 mm
Firestop EI 45 SQ
EI 45, EI 30 HTB 550 AluR 40 mm
Firestop EI 90 CY EI 90, EI 60 WM 640 AluR 60 mm
Firestop EI 30 CY EI 30 LMF 10 AluR 40 mm
Potrubí na odvod tepla a kouře
Systém Tvar
potrubí
Orientace
potrubí
Požární
odolnost
Izolace Příslušenství
Firestop multi OTK EI 45 SQ
EI 45 HTB 660 AluR 80 mm Firestop Fix
Firestop Cutter
Firestop Spike
Firestop Weld Pin
Firestop multi OTK EI 30 SQ
EI 30 HTB 660 AluR 80 mm