Zákaznický servis | Knauf Insulation

Zákaznický servis

Zvolte zákaznický servis podle regionu

Viera BurdasováViera BurdasováViera BurdasováEva KubánkováEva KubánkováEva KubánkováEva KubánkováEva Kubánková 

Kontaktní osoby

Provozní doba

pondělí - pátek 7:00 - 17:00

Objednávky

Příjem objednávek

order.cz@knaufinsulation.com

Objednávka musí obsahovat

 • název materiálu, popř. SAP číslo 
 • rozměr a tloušťku materiálu 
 • objednávané množství v m3, m2, bm nebo ks
 • platný slevový kód dle dohody s obchodním zástupcem
 • požadované datum dodání 
 • u projektů je nutné uvést harmonogram vykládek
 • přesnou dodací adresu (ulice, město, PSČ)
 • kontaktní osobu a tel. číslo
 • způsob vykládky (vysokozdvižný vozík, jeřábem)
 • upřesnění místa dodání (ztížený příjezd – sólo auto, povolení pro vjezd)

Pokud použijete pro vykládku jeřáb, informujte nás prosím o této skutečnosti při objednávce, abychom Vám mohli dodat zboží na voze se shrnovací střechou.

V případě, že se naše dodací podmínky neshodují s Vašim konkrétním požadavkem, kontaktujte nás. Najdeme individuální způsob jak požadavku dosáhnout. 

Potvrzení objednávky

1. Potvrdíme přijetí objednávky na Vámi uvedený e-mail – množství a typ materiálu.
2. Uvedeme nejzazší termín dodání
3. Po zaplánování dopravy potvrdíme datum dodání.

Potvrzení zkontrolujte a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte.

Dodací list

Po vyskladnění materiálu zašleme dodací list na e-mailovou adresu objednatele. Zde můžete zkontrolovat správnost objednaného zboží. Telefonní číslo řidiče naleznete na tomto dodacím listu.

Převzetí zboží

Vykládku zboží si zabezpečuje kupující na daném místě na své náklady, a to ihned po příchodu dopravního prostředku. 

Zákazník je povinen si zkontrolovat dodané množství, kvalitu materiálu a fólie při převzetí. 

Dodací list musí být podepsán řidičem a přebírajícím.

V případě nesrovnalostí postupujte dle reklamačního procesu. 

Dodáváme s podmínkou DAP – s dodáním do místa určení.

Prodávající (Knauf Insulation) nese odpovědnost za dodávku do doby převzetí kupujícím.

U DAP prodávající nese odpovědnost za tyto rizika: 

 • Celní rizika – prodávající obstarává na vlastní nebezpečí a náklady celní odbavení pro vývoz. 
 • Náklady – prodávající nese veškeré náklady spojené s dodáním zboží v ujednaném místě určení na příchozím dopravním prostředku nevyloženě. 
 • Rizika – prodávající nese nebezpečí spojené s dodáním zboží v ujednaném místě určení na příchozím dopravním prostředku nevyloženě. 
 • Doprava – obstarání a sjednání podmínek dopravy přísluší prodávajícímu.

Doprava

Před zasláním objednávky zkontrolujte, zda je možné materiál dovést na místo určení níže uvedenými vozy. Pokud ne, prosíme, informujte nás při zadávání objednávky.

Typ Celková
délka
Vnitřní
šířka
Vnitřní
výška
Minimální
výška
průjezdu
Minimální
poloměr
otáčení 

120 CBM Jumbo

15,55 m 2,48 m 3,00 m 4,20 m 612,50 m

120 CBM Jumbo

18,75 m 2,48 m 3,00 m 4,20 m 12,50 m

100 CBM Mega

13,62 m 2,48 m 3,00 m 4,20 m 12,50 m

Většina aut disponuje zvedací střechou. V případě potřeby vykládky jeřábem, tuto skutečnost uveďte do objednávky, informujte zákaznický servis.

Skladovací podmínky

Skelná minerální izolace

Uskladnění ucelené palety

Zboží je nutno skladovat na pevné a rovné ploše, na paletách. Zboží lze skladovat v exteriéru za předpokladu, že svrchní fólie není nijak poškozena. V případě poškození fólie musí být paletová jednotka skladována v krytém skladu. 

Uskladnění volných rolí a balíků

Rozbalená paletová jednotka, volné role a balíky musí být vždy uskladněny v suchém a krytém skladu. Expirace produktu je 2 roky od data prodeje. Knauf Insulation doporučuje zpracovat produkt do 6 měsíců od data výroby.

Kamenná minerální izolace

Uskladnění ucelené palety

Zboží lze skladovat v exteriéru na paletách, uložených na rovných plochách se zpevněným povrchem. 

Uložení palet

 • Výrobky s objemovou hmotností do 100 kg/m3 včetně se skladují do výšky maximálně 3 m (1 paleta). 
 • Výrobky s objemovou hmotností nad 100 kg/m3 se skladují do výšky maximálně 4 m, maximálně 2 palety na sebe. 

Garance balení

 • 31 dnů zabaleno ve streč fólii. 
 • 3 měsíce pod PE návlekem.

Uskladnění volných rolí a balíků

Rozbalená paletová jednotka, volné role a balíky musí být vždy uskladněny v suchém a krytém skladu. 

Reklamace

Správné vyřízení reklamace je pro nás prioritou. Zajištěním potřebné dokumentace urychlíte reklamační proces.

1. Nesrovnalosti uveďte na dodací listu v okamžiku převzetí, jinak nebude reklamace uznána.

2. Pořiďte fotodokumentaci.

3. Kontaktujte zákaznický servis, tel. +420 234 714 014, -016,  -017, -018, -020. V případě reklamace kvality materiálu kontaktujte obchodní zástupce.