Jakou zvolit tloušťku izolace? | Knauf Insulation

Jakou zvolit tloušťku izolace do šikmé střechy?

Následující tloušťky jsou založeny na orientačních výpočtech. Nechte si spočítat přesné hodnoty pro Vaši konkrétní stavbu. Popište nám ve formuláři podrobně svou konstrukci a my Vám zašleme přesné hodnoty.

A) Střecha energeticky mimořádně úsporná

Skelná izolace Unifit se vkládá ve třech vrstvách:

  • mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm,
  • pod krokve 120 mm,
  • pod parozábranu 60 mm.

Zdvojený rošt umožňuje vložit vyšší tloušťku tepelné izolace a umístit parozábrzdy do míst, kde je více chráněná proti perforacím při montáži. 

Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,15 až 0,10 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně.

Mezi krokvemi Pod krokvemi Pod parozábranou Součinitel prostupu tepla
Tloušťka Typ izolace Tloušťka Typ izolace Tloušťka Typ izolace U (W/m2K)
160 Unifit 032 120 Unifit 032 60 Unifit 032 0,12
Unifit 035 Unifit 035 Unifit 035 0,13
Unifit 037 Unifit 037 Unifit 037 0,13
140 Unifit 032 120 Unifit 032 60 Unifit 032 0,13
Unifit 035 Unifit 035 Unifit 035 0,14
Unifit 037 Unifit 037 Unifit 037 0,14

Podívejte se na postup zateplení energeticky mimořádně úsporné střechy.

B) Střecha energeticky úsporná

Skelná izolace Unifit je ve dvou vrstvách:

  • mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm,
  • pod krokve 120 mm.

Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma doporučuje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,16 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně.

Mezi krokve Pod krokve Součinitel prostupu tepla
Tloušťka (mm) Typ izolace Tloušťka (mm) Typ izolace U (W/m2K)
160 Unifit 032 120 Unifit 032 0,14
Unifit 035 Unifit 035 0,16
Unifit 037 Unifit 037 0,16
140 Unifit 032 120 Unifit 032 0,15
Unifit 035 Unifit 035 0,17
Unifit 037 Unifit 037 0,17

Podívejte se na postup zateplení energeticky úsporné střechy.

C) Střecha energeticky vyhovující

Izolace ze sklené vlny Unifit se používá ve dvou vrstvách:

  • mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm,
  • pod krokve 60 mm.

Zvolte typ izolace podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma vyžaduje hodnotu součinitele prostupu tepla 0,24 W/m2K pro šikmou střechu se sklonem do 45° včetně.

Mezi krokve Pod krokve Součinitel prostupu tepla
Tloušťka (mm) Typ izolace Tloušťka (mm) Typ izolace U (W/m2K)
160 Unifit 032 60 Unifit 032 0,19
Unifit 035 Unifit 035 0,20
Unifit 037 Unifit 037 0,21
140 Unifit 032 60 Unifit 032 0,21
Unifit 035 Unifit 035 0,22
Unifit 037 Unifit 037 0,23

Podívejte se na postup zateplení energeticky vyhovující střechy.