Odolnost zelené střechy Urbanscape vůči zatížení větrem

Zelená střecha Urbanscape odolá větru až do rychlosti 132 km/h. Tuto hodnotu prokázol nezávoslé měření ve zkušebním ústavu v Belgii. Test se prováděl při nejlehčí variantě - při suchém substrátu GreenRoll a s rozchodníky, které obsahovali jen minimum vody.

Certifikát odolnosti Urbanscape vůči zatížení větrem (PDF)