Řešení pro akustiku v interiéru

V koncertních, divadelních a přednáškových sálech, na letištích, nádražích, sportovních i výrobních halách, ale třeba i ve velkoprostorových kancelářích je nutné ovlivňovat to, jakým způsobem se v prostoru šíří hluk.

Vhodným perforovaným nebo jinak otevřeným nebo tvarově členitým obkladem stěn a stropů doplněným o další vrstvy ze zvukově pohltivých materiálů je možno dosáhnout nižšího odrazu zvuku od povrchů stavebních konstrukcí, a tedy i minimalizaci ozvěn.

Velmi dobrých výsledků lze dosáhnout s akusticky pohltivými obklady Heraklith. Jsou vyráběny ve formě obkladových panelů i jako kompozitní desky v kombinaci vrstev Heraklith a vrstvy minerální vlny/EPS. Akusticky pohltivé obklady stěn a stropů mohou být vytvořeny také z různě perforovaných sádrokartonových desek.

Akustický útlum lze dále zlepšit vyplněním dutin pod perforovaným obkladem následujícími izolacemi z minerální vlny.

Zvuková pohltivost je důležitá z důvodu eliminace dozvuků v prostoru. Vyjadřuje se bezrozměrným činitelem α. Zcela pohltivý (neodrazivý) povrch má přiřazenu hodnotu α = 1, naopak povrch ideálně odrazivý má přiřazenu hodnotu α = 0.

d1.jpg

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář