Prostup vodní páry obvodovou konstrukcí bez rizikové kondenzace lze zajistit níže uvedenou skladbou. 

Difuzní tok omezuje na vnitřní straně parobrzda Homeseal LDS 2 SilkSpoje parobrzdy musí být přelepeny páskou Homeseal LDS Solifit nebo Soliplan. K přiléhajícím konstrukcím se fólie napojí pomocí tmelu Solimur. Tento systém zaručuje vysokou životnost. Spoje jsou testovány na 50 let. 

Na vnější straně zajišťuje maximální paropropustnost buď kontaktní zateplovací systém s minerální vlnou nebo provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem.

  • Certifikovaný kontaktní zateplovací systém s minerální vatou musí mít paropropustné lepidlo a jako povrchvou úpravu například silikonovou omítku.  
  • Provětrávaná fasáda musí být opatřena vhodnou difúzní fólií. Pro dřevěný obklad je to např. Homeseal LDS 0,04. Pro různé obklady jsou vhodné různé difúzní fólie

Na vnitřní opláštění použijte desky s vyšší odolností. Zavěšení například kuchyňských skříněk pak pro Vás nebude představovat žádný problém.

Skladba

A) kontaktní zateplení s omítkou

Na kontaktní zateplovací systém použijte speciální lepidlo a hmoždinky určené na desky ztužujícího opláštění, např. zateplovací systém Knauf:

B) provětrávaná fasáda s obkladem

  • Dřevěné vodorovné laťování tl. 60 mm s výplní Naturoll 035 tl. 60 mm,
  • difúzně otevřená větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04,
  • provětrávaná vzduchová mezera tl. 40 – 60 mm vytvořená pomocí svislého laťování,
  • dřevěný obklad, cementotřískové desky apod.

Ukázka realizace