Prostup vodní páry obvodovou konstrukcí bez rizikové kondenzace lze zajistit níže uvedenou skladbou. 

Difuzní tok omezuje na vnitřní straně parobrzda Homeseal LDS 2 Silk. Spoje parobrzdy musí být přelepeny páskou Homeseal LDS Solifit nebo Soliplan. K přiléhajícím konstrukcím se fólie napojí pomocí tmelu Solimur. Tento systém zaručuje vysokou životnost. Spoje jsou testovány na 50 let. 

Na vnější straně zajišťuje maximální paropropustnost buď kontaktní zateplovací systém s minerální vlnou nebo provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem.

 • Certifikovaný kontaktní zateplovací systém s minerální vatou musí mít paropropustné lepidlo a jako povrchvou úpravu například silikonovou omítku.  
 • Provětrávaná fasáda musí být opatřena vhodnou difúzní fólií. Pro dřevěný obklad je to např. Homeseal LDS 0,04. Pro různé obklady jsou vhodné různé difúzní fólie. 

Na vnitřní opláštění použijte desky s vyšší odolností. Zavěšení například kuchyňských skříněk pak pro Vás nebude představovat žádný problém.

Skladba

 • Sádrokartonová deska se zvýšenou odolností, např. Knauf Diamant tl. 12,5 mm, v koupelně Knauf Green
 • instalační předstěna tvořená nosným roštem a vyplněná izolací Akustik Board tl. 60 mm,
 • parobrzda Homeseal LDS 2 Silk se spoji slepenými těsnící páskou Solifit,
 • nosný dřevěný rám vyplněný izolací Naturoll 035 tl. 140 - 160 mm,
 • ztužující opláštění, např. Knauf Vidiwall tl. 12,5 mm,
 • A) kontaktní zateplovací systém s omítkou a minerální vatou FKD S tl. min. 100 mm,
 • B) provětrávaná fasáda s obkladem a izolací Naturoll 035

A) kontaktní zateplení s omítkou

Na kontaktní zateplovací systém použijte speciální lepidlo a hmoždinky určené na desky ztužujícího opláštění, např. zateplovací systém Knauf:

 • penetrace Knauf SpezialHaftGrund, ředění 1:4,
 • paropropustná lepicí hmota Knauf Uniritmo, celoplošné lepení,
 • fasádní minerální vata FKD S tl. min. 100 mm,
 • hmoždinky pro sádrovláknité desky,
 • paropropustná stěrková hmota Knauf Uniritmo,
 • sklotextilní síťovina,
 • základní nátěr Knauf Univerzální pastózní penetrace,
 • silikonová omítka Knauf Silikonharzputz.

B) provětrávaná fasáda s obkladem

 • Dřevěné vodorovné laťování tl. 60 mm s výplní Naturoll 035 tl. 60 mm,
 • difúzně otevřená větrotěsná fólie Homeseal LDS 0,04,
 • provětrávaná vzduchová mezera tl. 40 – 60 mm vytvořená pomocí svislého laťování,
 • dřevěný obklad, cementotřískové desky apod.

 

Ukázka realizace

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář