Systémové řešení bez rizika plísní a degradace dřeva

Následující skladby zateplených konstrukcí jsou 100% bezpečné z hlediska kondenzace vodních par. Navrhujeme je za použití softwaru pro tepelně technické posouzení a prakticky ověřujeme na stavbách.

Dřevostavba bez formaldehydu

K přírodnímu materiálu jako je dřevo se hodí izolace bez formaldehydu. Díky ECOSE Technology je naše skelná izolace jediná v České republice bez formaldehydu a akrylátů.

Skelná vs. kamenná vlna

Cena je příznivější u skelné vlny. Skelná i kamenná vlna splňuje protipožární požadavky dané normou, kamenná vlna má vyšší požární odolnost.

Pro dřevostavby doporučujeme Naturoll. Díky vysoké pružnosti vyplňuje izolovaný prostor mnohem lépe než kamenná vata. V konstrukci drží tak dobře, že ji není nutné dodatečně fixovat (drátkovat). Izolace nesesedá. Role mají zvýšenou
vodoodpudivost a značky pro usnadnění řezání. 

Životnost zateplené konstrukce

Životnost zateplené dřevěné konstrukce je zásadně ovlivněna funkčností spojů parobrz a parozábran. Systém fólií LDS byl podroben náročným zkouškám, které prokázaly, že spoje fólií LDS mají životnost 50 let.

Ověřené stavební firmy

Doporučujeme stavební firmy, které mají s naším systémem zkušenosti a dokáží ho kvalitně provést. 

Zateplení obvodové konstrukce

A) Difúzně otevřené konstrukce

Vodní páry volně prostupují konstrukcí bez kondenzace. 

Výhody

 • vodní páry nekondenzují v konstrukci,
 • případný kondenzát by se rychle odpařil,
 • využití přírodních materiálů dřeva a minerální vaty,
 • minerální vata bez formaldehydu a akrylátů.

Nevýhody:

 • vyšší cena.

 

B) Difúzně uzavřené konstrukce

Parotěsná fólie brání v prostupu vodních par konstrukcí a v kondenzaci.

Výhody:

 • nižší cena.

Nevýhody:

 • funkčnost je závislá na kvalitě a provedení parozábrany.

 

Zateplení šikmé střechy

A) Zateplení s 2 vrstvami izolace 

 • Tradiční způsob zateplení
 • Parozábranou proniká větší množství vrutů
 • Neumožňuje použití velmi velkých tlouštěk izolace

 

B) Zateplení s 3 vrstvami izolace

 • Vhodné pro nízkoenergetické a pasívní domy
 • Bezpečnější řešení díky menšímu množství vrutů, které proniká parobrzdou
 • Umožňuje použití velmi velkých tlouštěk izolace

Máte zájem o cenovou nabídku na naše produkty? Vyplňte poptávkový formulář