Minerální izolace pro šikmé střechy

Minerální izolace pro šikmé střechy

Minerální izolace pro šikmé střechy

Návrh izolantu po stránce tloušťky a typu provádí zpravidla projektant. Kromě mechanických ohledů uložení izolace je třeba správně stanovit její tloušťku s ohledem na správnou funkci ve střešní skladbě.