Pracovní postup

Postup zateplení šikmé střechy

1. NAŘEZÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE

Tloušťku izolace Unifit zvolte stejnou jako je výška krokví. Pásy izolace nařežte na šířku odpovídající světlé rozteči krokví s přičtením 10 až 20 mm. Řez veďte kolmo k rovině izolace nožem na minerální izolaci.

2. VLOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE

Nařezanou izolaci vkládejte mezi krokve tak, aby kopírovala rovinu krokví. Správně naformátovaná izolace Unifit se vkládá snadno a v konstrukci drží bez nutnosti jakékoliv dodatečné fixace.

3. MONTÁŽ ROŠTU

Namontujte rošt pomocí přímých nebo krokvových závěsů v souladu s prováděcími pokyny dodavatele systému suché výstavby, který použijete na vytvoření podhledu. Pokud chcete použít dřevěný rošt, tento bod odpadá.

Var. A) Přímé závěsy

Var. B) Krokvové závěsy

4. VLOŽENÍ PODKROKEVNÍ IZOLACE

Vložte podkrokevní izolaci Unifit do nosného roštu sádrokartonového podhledu.

5. PŘIPEVNĚNÍ FÓLIE

Na nosný rošt připevněte parozábranu Homeseal LDS 100. K ocelovému roštu se lepí pomocí oboustranných lepicích pásků, k dřevěnému roštu se kotví pomocí sponek. Fólii klaďte se vzájemným přesahem 150 mm. V místě napojení na přiléhající štítovou nebo lícovou stěnu a prostupující prvky (komínová tělesa, střešní okna atd.) zvolte přesah fólie také 150 mm.

6. SLEPENÍ FÓLIÍ

Všechna napojení fólií vzduchotěsně slepte pomocí pásků Homeseal LDS Soliplan. Spoje se zděnými konstrukcemi vytvoříte pomocí Homeseal LDS těsnícího pásku nebo tmelu Solimur. Podívejte se také na podrobně rozpracovaný detail napojení parozábrany na štítovou stěnu.

7. PŘIPEVNĚNÍ SÁDROKARTONOVÝCH DESEK

Proveďte záklop konstrukce sádrokartonovými nebo sádrovláknitými deskami. Vysoce účinná parozábrana Homeseal LDS 100 omezí vznik netěsností v místě průniku vrutů. U dřevěných palubek je nutné zdvojit rošt, aby mnohočetné vruty nebo hřebíky nedegradovaly účinnost parozábrany pod přípustnou mez.