Vzduchotěsný systém LDS

Vzduchotěsný systém LDS

Vzduchotěsný systém LDS

Vzhledem k mimořádné prodyšnosti minerálních izolací se pro střešní aplikace navrhuje tzv. vzduchotěsné řešení zabraňující pohybu vzduchu napříč střešní skladbou. Takové proudění zapříčiňuje enormní tepelné ztráty, protože neumožňuje udržovat vzduch obsažený v izolaci udržet statický. 

Interiér a exteriér budovy mívá obvykle odlišný tlak a teplotu vzduchu. Z fyzikální podstaty se vzduch pokouší prostupovat střešní skladbou, což je nežádoucí. Opatření proti prostupu vodních par z interiéru a současně vodotěsné řešení pro odchod vzdušné vlhkosti ze skladby dodává Knauf Insulation pod souhrnným názvem LDS HOMESEAL.

Jedná se především o parozábranné fólie určené pro stranu interiéru a naopak difuzně otevřené fólie které se používají jako doplňková hydroizolační vrstva šikmých střech a složených fasád. Součástí systému je i drobný sortiment pro spojování a těsnění fólií.

Systém HOMESEAL se vyznačuje mimořádnou spolehlivostí a životností. Systematickým testováním bylo prokázáno, že životnost výrobků i jejich spojů dosahu je 50 let.