Zateplení mezi krokvemi

Zateplení mezi krokvemi

zateplení mezi krokvemi

dodat popisný text

 

A) STŘECHA ENERGETICKY VYHOVUJÍCÍ

Popis řešení: Minerální izolace Unifit se vkládá ve dvou vrstvách, mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle v tl. 140 - 160 mm. Vrstva pod krokvemi je 60 mm.

Typ izolace zvolte podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma ČSN 73 0540-2 požaduje pro šikmou střechu se sklonem do 45° dosažení součinitele prostupu tepla alespoň v hodnotě 0,24W/m2K.

 

 Tloušťka mezi krokvemi         Název izolace             Tloušťka pod krokvemi          Název izolace           Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)

160       Unifit 032        60        Unifit 032        0,19

160       Unifit 035        60        Unifit 035        0,20

160       Unifit 037        60        Unifit 037        0,21

140       Unifit 032        60        Unifit 032        0,21

140       Unifit 035        60        Unifit 035        0,22

140       Unifit 037        60        Unifit 037        0,23

 

B) STŘECHA ENERGETICKY ÚSPORNÁ

Popis řešení: Skelná izolace Unifit se vkládá ve dvou vrstvách. Mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm, a pod krokve v tl. 120 mm.

Typ izolace zvolte podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma ČSN 73 0540-2 doporučuje pro šikmou střechu se sklonem do 45° dosažení součinitele prostupu tepla v rozmezí hodnot 0,16 - 0,24W/m2K.

 

 Tloušťka mezi krokvemi         Název izolace             Tloušťka pod krokvemi          Název izolace           Součinitel prostupu tepla U (W/m2K)

160       Unifit 032        120      Unifit 032        0,14

160       Unifit 035        120      Unifit 035        0,16

160       Unifit 037        120      Unifit 037        0,16

140       Unifit 032        120      Unifit 032        0,15

140       Unifit 035        120      Unifit 035        0,17

140       Unifit 037        120      Unifit 037        0,17

 

C) STŘECHA ENERGETICKY MIMOŘÁDNĚ ÚSPORNÁ

Popis řešení: Skelná izolace Unifit se vkládá ve třech vrstvách. Mezi krokve na celou jejich výšku, obvykle 140 - 160 mm, a v dalších dvou vrstvách i pod krokve v souhrnné tl. 180 mm.

 

Zdvojený rošt umožňuje vložit vyšší tloušťku tepelné izolace a umístit parozábranu do míst, kde je více chráněná proti perforacím při montáži podhledu. 

 

Typ izolace zvolte podle výsledného součinitele prostupu tepla střechy. Čím nižší hodnota, tím je střecha energeticky úspornější. Norma ČSN 73 0540-2 požaduje v případě pasivního domu, pro šikmou střechu se sklonem do 45°, dosažení součinitele prostupu tepla alespoň v rozsahu hodnot 0,10 - 0,15W/m2K.

Tloušťka

mezi krokvemi            Název izolaceTloušťka

pod krokvemi  Název izolaceTloušťka

pod parozábranou     Název izolaceSoučinitel prostupu

tepla U (W/m2K)

160     Unifit 032        120      Unifit 032        60        Unifit 032        0,12

160     Unifit 035        120      Unifit 035        60        Unifit 035        0,13

160     Unifit 037        120      Unifit 037        60        Unifit 037        0,13

140     Unifit 032        120      Unifit 032        60        Unifit 032        0,13

140     Unifit 035        120      Unifit 035        60        Unifit 035        0,14

140     Unifit 037        120      Unifit 037        60        Unifit 037        0,14