Zateplení šikmé střechy

Zateplení šikmé střechy

Zateplení šikmé střechy

Většina typů zastřešení v České republice patří šikmým střechám. Ne každý podkrovní prostor je však upraven k bydlení.

Výrobky Knauf Insulation jsou založeny na tepelných izolantech z minerálního vlákna a patří mezi tradiční a osvědčený způsob zateplování budov. Kladem minerálního vlákna je, že nepodléhá v čase degradaci a zachovává si své tepelně izolační i mechanické vlastnosti po celou dobu životnosti ve stavbě. 

V šikmé střeše rozlišujeme způsob uložení izolantu. Zateplení může být provedeno mezi krokvemi s druhou vrstvou izolace pod úrovní krokví, nebo lze míru izolace rozšířit i nad horní úroveň krokví a získat tak souvrství s vysokým izolačním výkonem. Nadkrokevní způsob se hodí tam, kde není mezi krokvemi dostatek prostoru na vložení dostatečné izolace nebo v případech, kdy chceme mít krovy zespodu pohledové. Kromě toho se instala cí tepelné izolace nad krokve účinně zbavujeme systematických tepelných mostů tvořených konstrukcí střechy. U vazníkových střech se izolace zpravidla ukládá na plochu stropu obytné místnosti, přesto že je střecha šikmá, je zateplena vodorovně.