Střechy

Střechy2

Účinné zateplení šikmých střech je klíčovým krokem k vytvoření energeticky přijatelného bydlení a současně dosažení teplotní pohody v obytných prostorech domu. Díky fyzikálním procesům je střešní plášť mimořádně namáhaný tlakem teplého vzduchu a teplotou, výběr kvalitního izolantu a jeho bezchybné provedení je tak základem úspěchu. 

Více o šikmých střechách

Šikmá střecha2
Plochá střecha2

Ploché střechy jsou frekventovanou stavební konstrukcí se svými pravidly a potřebami. Ploché střechy nebývají pohledové a jejich výkon je tak primárním faktorem při jejich výběru a realizaci. Při použití minerálního izolantu do ploché střechy máte jistotu, že dosáhnete tepelně izolačních požadavků, ochráníte konstrukci v případě požáru a zabezpečíte optimální akustický výkon. 

Více o plochých střechách

Samostatnou kategorií jsou zelené střechy. Střechy s vegetační vrstvou jsou symbolem dnešní doby a současného přístupu k bydlení. Zelená vrstva střechy má však kromě ekologických dopadů i řadu praktických výhod přímo pro danou stavbu. Ochlazuje obytný prostor budovy, chrání střešní hydroizolaci před sluncem a degradací, nebo snižuje prašnost ve svém okolí. 

Více o zelených střechách

střecha2