Provětrávaná fasáda Diagonal 2H

Základní nosná sestava provětrávané fasády Diagonal 2H

1. Řez svislý - profil L + Z

Řez svislý
Zobrazit ve formátu: PDF, DWG, DXF

Řez vodorovný
Zobrazit ve formátu: PDF, DWG, DXF

Další varianty: profil Z + dřevěná lať
Řez svislý
Zobrazit ve formátu: PDF, DWG, DXF

Řez vodorovný
Zobrazit ve formátu: PDF, DWG, DXF

2.1 Okno - nadpraží

                  

2.2 Okno - parapet 

                               

2.3 Okno - ostění

               

3.1 Vnější roh  - pohled

                            

Zobrazit ve formátu: PDF, DWG, DXF

3.2 Vnější roh - řez vodorovný

          
Zobrazit ve formátu: PDF, DWG, DXF

4. Založení nad soklem

                            
Zobrazit ve formátu: PDF, DWG, DXF

5. Detail u atiky

                             

Zobrazit ve formátu: PDF, DWG, DXF

6. Dilatace fasády

               

Zobrazit ve formátu: PDF, DWG, DXF