1. Na trapézovém plechu

2. Na železobetonové nosné konstrukci

3. S obrácenou skladbou na železobetonové nosné konstrukci

4. Rekonstrukce na železobetonové konstrukci

5. Napojení na dlažbu s obrácenou skladbou zelené střechy na železobetonové nosné konstrukci

6. Napojení na dlažbu na terčích s obrácenou skladbou zelené střechy na železobetonové nosné konstrukci

7. Vtok u atiky, zelená střecha na trapézovém plechu

8. Atika, zelená střecha na trapézovém plechu

9. Vtok u atiky, zelená střecha na železobetonové nosné konstrukci

10. Atika, zelená střecha na železobetonové nosné konstrukci

11.  Ukončení kačírkovou vrstvou, zelená střecha na dřevěné podkladní konstrukci

12. Ukončení kačírkovou vrstvou, zelená střecha na železobetonové nosné konstrukci

13. Ukončení zelené střechy s obrácenou skladbou na železobetonové nosné konstrukci

14. Vpusť zelené střechy na trapézovém plechu

15. Vpusť zelené střechy na železobetonové nosné konstrukci

16. Vpusť zelené střechy s obrácenou skladbou na železobetonové nosné konstrukci

17. Vpusť při rekonstrukci střechy na železobetonové nosné konstrukci

18. Vpusť zelené střechy na trapézovém plechu

19. Vpusť zelené střechy na železobetonové nosné konstrukci

20. Vpusť zelené střechy na železobetonové nosné konstrukci