Léto na šikmé ploše aneb ideální čas na zateplení podkroví

By itradmin
Červen 30, 2020

V Česku představuje šikmá střecha nejběžnější typ střešní konstrukce. Pro její zateplení nabízí společnost Knauf Insulation například vzduchotěsný systém LDS HOMESEAL, který má testovanou životnost spojů 50 let.

Obsahuje především parozábranné fólie určené pro stranu interiéru a naopak difuzně otevřené fólie určené jako doplňková hydroizolační vrstva šikmých střech. Součástí systému jsou i produkty pro spojování a těsnění fólií. Zpravidla se kombinují minimálně dvě vrstvy tepelné izolace, nejčastěji jde o izolaci mezi krokvemi a izolaci pod krokvemi. U novostaveb se doporučuje přizpůsobit tvar nosné konstrukce krovu.

Vždy je třeba vycházet z detailní znalosti výchozího stavu budovy, zvlášť to platí při rekonstrukcích nebo při dodatečném zateplování.