Společnosti Knauf Insulation obdržela významné ocenění Greenbuild Leadership Award

By Anonym
Březen 25, 2019

Společnosti Knauf Insulation obdržela významné ocenění Greenbuild Leadership Award za rok 2019 za mimořádný přínos v oblasti udržitelné výstavby a jejímu vlivu na životní prostředí.

Ocenění Greenbuild Leadership Award je udělováno významných společnostem, které bojují za prosazování „zelených budov“ a nastavují vyšší „laťku“ standardů při vytváření zdravějších a udržitelnějších staveb a společenství.

Prezident a CEO U. S. Green Building Council (USGBC), která ocenění Greenbuild Leadership Award uděluje, Mahesh Ramanujam, na adresu Knauf Insulation pronesl: „Váš závazek k sociální firemní odpovědnosti a zlepšování kvality života je pro nás inspirací. Knauf Insulation je vzorem pro mezinárodní společenství.

Získání tohoto ocenění je uznáním vaší vynikající práce a přispění v poskytování řešení jak při snižování spotřeby energií, tak úspoře energetických zdrojů, což má pozitivní dopady a vliv na kvalitu života lidí v současné době, ale i pro budoucnost.“

Ocenění Greenbuild Leadership Award za společnost Knauf Insulation převzal Vicent Briard, ředitel pro oblast udržitelnosti a regulace produktů, na každoročním setkání odborníků na udržitelné budovy v Greenbuild Europe v Amsterdamu.

„Naše společnost byla vždy odhodlána vytvářet lepší budovy nízkým dopadem životní prostředí a jsem velice potěšen, že jsem toto ocenění mohl převzít jako uznání za tvrdou práci každého zaměstnance z Knauf Insulation,“ poděkoval Vincent.

„V Knauf Insulation Česká republika se snažíme maximálně podporovat udržitelnou výstavbu a náš materiál je přítomen v mnoha stavbách na území České republiky, které získaly certifikáty a splňují přísná kritéria vlivu na životní prostředí.

Ocenění Greenbuild Leadership Award je pro nás velmi cenným potvrzením směru, kterým jdeme v oblasti udržitelné výstavby. Snižování energetické náročnosti, ale i šíření informací o dopadu budov na životní prostředí jsou pro nás silnými cíli i do budoucna,“ komentovala za Českou republiku ocenění Greenbuild Leaderschip Award marketingová manažerka Romana Janošová.

Není bez zajímavosti, že se Vincent Briard během setkání Greenbuild také zúčastnil semináře, na kterém se diskutovalo o pilotním projektu Level(s), jehož cílem by mělo být šíření povědomí a pochopení dopadu staveb na životní prostředí v průběhu jejich životního cyklu. Naše Knauf Experience Center, které sídlí ve Slovinsku, je do tohoto projektu zapojeno již od roku 2017.