V Knauf Insulation se hlásíme k odpovědnosti vůči našim zaměstnancům – V době pandemie Covid-19 o to více

By Helena Marková
Březen 03, 2021

V Knauf Insulation je bezpečnost zaměstnanců nejdůležitější prioritou již z doby před pandemií a tato priorita byla v posledním roce ještě posílena.

Jaká opatření jsme zavedli na ochranu našich zaměstnanců?

  • Hned na začátku pandemie byly všem pracovníkům distribuovány roušky, respirátory a desinfekční prostředky. FFP2 respirátory jsme zavedli a dosud používáme jako interní standard od prvního výskytu Covid-19 v týmu již řadu měsíců.
  • Zavedli jsme a neustále vyhodnocujeme a upravujeme sadu opatření „As Safe As Home“. To zahrnuje nošení respirátorů, rozestupy a fyzické bariéry mezi pracovními místy, ventilace místností, měření kvality ovzduší CO2 senzory, rotování směn, denně prováděnou desinfekcí pracovišť s týdenní desinfekcí všech prostor závodu s výskytem zaměstnanců apod.
  • Pro všechny administrativní pracovníky byl zaveden home-office. Pracovníkům bez laptopů byly domů převezeny pracovní desktop počítače z kanceláře. Práce v kanceláři je možná jen za přísných hygienických podmínek, kdy zpravidla v jedné kanceláři je jeden člověk.
  • Vzhledem k dlouhé době trvající pandemie jsme v rámci mentálního well-being zavedli bezplatnou krizovou linku provozovanou třetí stranou, kde zaměstnanci mohou požádat o radu psychologa, finančního či nutričního poradce nebo právníka s jakýmikoli osobními problémy vyvolanými pandemií.

Co se děje, když je podezření na Covid-19 u zaměstnance?

I vzhledem k tomu, že standardní karantény nařízené krajskou hygienickou stanicí přicházejí často pozdě, jsme zavedli vlastní interní karanténní pravidla. Jakmile se vyskytne jakékoli podezření na Covid-19, zaměstnanec jde okamžitě do karantény (plat zůstává na 100%) a v nejbližším termínu na PCR test (hrazený firmou). Do práce se může vrátit až po obdržení negativního testu. Tímto procesem již prošlo několik desítek pracovníků.

Jaké jsou výsledky těchto opatření? Kolik jsme měli případů Covid-19?

  • V Knauf Insulation Česká republika evidujeme od začátku pandemie 21 potvrzených případů z celkového počtu 171 zaměstnanců, tedy 11,6%
  • K 2. 3. 2021 je v ČR z 10,7 milionu obyvatel potvrzených 1,25 milionu případů Covid-19, tedy téměř přesně shodných 11,7%
  • Z 21 nakažených se přes 80% nakazilo mimo pracoviště. Pouze 4 pracovníci se pravděpodobně nakazili na pracovišti a to jednotlivě v průběhu 4 měsíců. Jedná se tedy o 2,3% zaměstnanců, neboli pětkrát méně, než je průměr v populaci.
  • Jinými slovy, pravděpodobnost, že zaměstnanci z pracoviště přinesou domů nákazu Covid-19 je čtyřikrát nižší, než že jí naopak z domova přinesou na pracoviště.

Jak se stavíme k plošnému pravidelnému testování zaměstnanců?

Plošné testování zaměstnanců jednoznačně podporujeme, jako další položku v paletě opatření zvyšující bezpečnost našich zaměstnanců. V současnosti sice není úplně triviální sehnat testy a logisticky testování zařídit, ale protože jsme na tom poslední dva týdny intenzivně pracovali, již dnes začínáme plošně testovat.

Nebylo by lepší závod prostě na 3 týdny zavřít?

Náš závod je založen na sklářském kontinuálním tavícím agregátu. To je zjednodušeně řečeno obrovská vana plná roztaveného skla, která jede nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce po dobu 10 let a nelze jednoduše vypnout. Jednou za 10 let se vana nechá vyhasnout, tím dojde k jejímu zhroucení a musí se postavit celá znovu, což je investice v řádu stovek milionů Kč.

Hlavním důvodem proč ale zavření nedává smysl je to, že jsme přesvědčeni, že zavření provozu by nevedlo k zásadnímu snížení rizika. Plně se hlásíme k potřebě snižovat rizika nákazy na pracovišti a z uvedených čísel výše je jasně vidět, že se nám daří udržovat bezpečné prostředí, v němž naši zaměstnanci nejsou vystaveni většímu riziku, než by byli doma. Navíc, jako podnik umíme velice rychle a efektivně své zaměstnance testovat a trasovat a tím zabránit šíření nákazy podstatně efektivněji, než kdyby zůstali doma.

Shrnutí

Čísla Knauf Insulation ukazují, že v našem závodě v žádném případě nedochází k masivnímu šíření nákazy. Naopak, nákaze díky našim preventivním hygienickým a karanténním opatřením úspěšně předcházíme a případný výskyt okamžitě trasujeme. Opatření průběžně vyhodnocujeme a upravujeme, aktuálně jsme například zavedli plošné testování. Hlásíme se plně k naší roli odpovědného zaměstnavatele. Bezpečnost našich zaměstnanců byla, je a bude pro nás priorita číslo jedna.


Kontakt
Ondřej Šrámek
Public Affairs Manager Knauf Insulation EMEA
[email protected]