Výroční vyhodnocení Knauf Insulation za rok 2020

By Helena Marková
Březen 15, 2021

Naše nové výroční hodnocení oceňuje sílu našich lidí a náš koncept challenge.create.care.

Jako každý rok, tak i za rok 2020 zveřejňujeme roční hodnocení Knauf Insulation. Jsme rádi, že opět můžeme vyzvednout kvalitu našich lidí, hodnoty naší společnosti a naše závazky k trvalé udržitelnosti.

"Globální pandemie postavila naše lidi a hodnoty našeho firemního konceptu challenge.create.care. přímo do centra pozornosti. Jsem hrdý na to, že mohu říci, že od začátku se všichni ve společnosti Knauf Insulation soustředili na to, co bylo skutečně důležité - péče o sebe navzájem, o naše kolegy a zákazníky - a my jsme s každou výzvou, které jsme čelili, silnější," řekl Jean-Claude Carlin, člen představenstva skupiny Knauf Group pro Evropu, Střední Východ a Asii.

Každoroční hodnocení je závazkem pro naši novou strategii udržitelnosti "Pro lepší svět".
 

Jednotlivé části zprávy se zaměřují na následující témata:

Řídíme se pokračujícími výzvami

  • Pohotově jsme zareagovali na výzvu pandemie a nadále usilujeme o to, abychom se všichni v práci cítili "Bezpečně jako doma".
  • Přizpůsobili jsme se, abychom zákazníkům dále mohli poskytovat hodnotná řešení a podporovat naše komunity.
  • Řízení týmů, které jsme se naučili během krize, a jak upevňujeme úspěch v našem byznysu.

Náš plán jak dosáhnout nových cílů udržitelnosti

  • Dejme lidí na první místo: pracujeme na dosažení cíle práce bez úrazu a jsme pozitivní silou pomáhající kolegům, komunitám a zákazníkům.
  • Snižme uhlíkovou stopu na nulu: vytváříme nová řešení a stavíme na dosavadních úspěších, abychom do roku 2025 snížili obsah uhlíku v našich výrobcích o 15 %.
  • Zaveďme oběhovou ekonomiku: zkoumáme nové způsoby recyklace, šetříme a opětovně využíváme zdroje, abychom do roku 2025 neposílali žádný odpad na skládky.
  • Tvořme lepší budovy: plánujeme nové nástroje ekodesignu pro lepší porozumění environmentálních parametrů našich produktů, vývoj nových ekologických řešení a pomáháme při řízení renovační vlny Evropské komise. 

Jak snižujeme náš dopad na životní prostředí

  • Pokračujeme ve snižování vlivu našich produktů na životní prostředí a to i přesto, že naše produkce se v posledním desetiletí zvýšila na rekordní úroveň. Víme však, že musíme zvýšit své nároky. Naše výsledky v oblasti udržitelnosti z roku 2019 ukazují, jak daleko jsme se dostali - ať už snížením emisí CO2 nebo snižováním ztrát pracovní doby důsledkem úrazů.
     

Knauf Insulation-vyrocni-zprava-2020

Přečtěte si naši výroční zprávu za rok 2020