Vytyčili jsme 4 dlouhodobé cíle "Pro lepší svět"

By Helena Marková
Březen 15, 2021

Trvalá udržitelnost je proces neustálého zlepšování. V Knauf Insulation hledáme nové způsoby na podporu změn. Musíme dělat více pro naše lidi a pro naše prostředí. To je důvod, proč jsme vytvořili naši strategii udržitelnosti.

Všechny naše produkty šetří energii, snižují emise a zajišťují, aby byly budovy vhodné pro dané prostředí a podporovaly zdraví, bezpečnost a pohodu lidí.

Zaměřili jsme se na práci bez úrazů, snižování spotřeby energie a emisí, recyklaci našeho výrobního odpadu, začleňování principů oběhové ekonomiky a podporu tvorby lepších a udržitelnějších budov.

 

Naše významné úspěchy 2010 - 2020

Knauf Insulation-vyrocni-zprava-2020

Přečtěte si naši výroční zprávu za rok 2020

Nastavili jsme si čtyři důležité dlouhodobé cíle do budoucnosti. Vytvořili jsme povinné závazky, abychom ukázali, jak je možné každý z cílů dosáhnout.

Dejme lidi na první místo

Víme, že lepší svět může začít v práci.
Budeme vytvářet bezpečné pracoviště a komunity.

Naší velkou ambicí je jít co nejníže.
Budeme minimalizovat dopad našich výrobků, závodů a kanceláří na životní prostředí.

Třeba vytvářet více a méně plýtvat.
Najdeme způsob, jak zredukovat množství odpadu, znovu jej použít a recyklovat.

Budovy mají při vytváření lepšího světa zásadní roli.
Budeme stavět budovy vhodné pro budoucnost.

Vedle dlouhodobých cílů jsme stanovili Cíle 2025, o které můžeme všichni začít usilovat už teď. Věříme, že bychom měli být zodpovědní za plnění těchto čtyř cílů. Nesmíme nechat řešení těchto problémů další generaci.