AIRwall, uvedení nového výrobku na český trh

By Knuaf Insulation
Leden 15, 2024

Rádi bychom Vás informovali o uvedení nového výrobku na český trh. Tento izolant se jmenuje AIRwall. Jedná se o minerální desky z kamenné vlny s podélnou orientací vlákna. AIRwall je určen pro aplikaci do vnějších kontaktních zateplovacích systémů (ETICS), bez požadavku na kvalitativní třídu A, kterou uděluje Cech pro zateplování budov (CZB).

Základní charakteristikou AIRwall je:

  • deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD 0,035 W/(m.K)
  • pevnost v tahu kolmo k rovině desky TR 10 kPa
  • třída reakce na oheň A1
  • rozmezí tloušťky 80–240 mm

Více na stránce produktu AIRwall.