Fasáda Diagonal 2H ve 21. století – Drony pomáhají

By Knauf Insulation
Srpen 15, 2023

Zavádíme fotogrammetrické snímání povrchu pevných objektů pomocí geodetického dronu

Stavebnictví, jako průmyslové odvětví, se z hlediska nových technologií zpravidla odvíjí pomaleji než jiné, hypertechnické obory. Ale ani zde už dnes nejsou neobvyklé moderní technologie pomáhající dosáhnout perfektní kvality nebo přesnost. To si uvědomujeme i my, a proto v nejbližší době uvedeme do praxe schopnost získávat přesná data o budovách, na které následně navrhneme a provedeme zateplení fasády Diagonal 2H. Bude nám k tomu sloužit fotogrammetrické snímání povrchu pevných objektů pomocí geodetického dronu. Výsledkem takového měření je pak přesný 3D model budovy, podle kterého lze vytvořit model stávajícího stavu. Tedy to, co nyní získáváme pracným měřením metrem nebo laserem přímo na stavbě, s nevyhnutelnou přirozenou nepřesností měření. Fotogrammetrické měření poskytne model, který si pak kdokoliv může v počítači prohlédnout a potřebné míry z něj odečítat v pohodlí kanceláře. Princip získání dat je založen na pořízení sady mnoha snímků kýženého objektu z různých úhlů (někdy jde o stovky snímků). Pakliže známe přesnou polohu dronu díky geodeticky přesné GPS, může příslušný software dopočítat potřebné rozměry a vytyčit je v 3D prostoru.

Tato schopnost nám poskytne vyšší přesnost zejména u větších zakázek, kdy budeme schopni stanovit přesné množství materiálu, které na stavbu dodáme. Pořízený model svůj význam neztrácí ani po realizaci. Lze ho použít i v budoucnu pro správu budovy nebo další stavební úpravy.

Těšíme se, jak vám budeme moci přinést příklad z praxe, kdy byl tento způsob použit na konkrétní zakázce.