Knauf Insulation partnerem Svazu moderní energetiky

By Knauf Insulation
Květen 15, 2023

Knauf Insulation klade velký důraz na životní prostředí. Díky důrazu na co nejšetrnější nakládání s energií ve výrobě minerálních izolací se energie vložená do výrobků vrátí po zateplení domu již během několika měsíců a za dobu celé své životnosti se vrátí mnohonásobně. Naše vize a dlouhodobé cíle korespondují s bez- a nízkouhlíkovým řešením v energetice. Partnera pro naši dlouhodobou cestu jsme našli ve Svazu moderní energetiky.

Svaz moderní energetiky v těchto týdnech rozšířil své řady o Knauf Insulation, Solar Design a JRD Group, Millenium Technologies a ORGREZ.

„Letošní rok je zlomový. Po pěti letech od založení Svazu moderní energetiky vidíme obrovský zájem o obnovitelné zdroje energie. Díky energetické krizi si většina z nás uvědomila, že musíme náš energetický mix vyvážit. Nicméně je důležité řešit změny komplexně. V první řadě bychom se měli zamyslet nad celkovou rekonstrukcí nezateplených budov a teprve v dalším kroku uvažovat například o pořízení fotovoltaiky. Právě spojením těchto řešení, tedy solární střechy a kvalitně zatepleného domu, lze domácnosti chránit před rostoucí cenou fosilních paliv. Díky vzájemné spolupráci s Knauf Insulation a Solar Design věřím, že se nám podaří ještě více propojit témata úspor a energetické soběstačnosti. Společně se zaměříme například na výhody kvalitních renovací budov nebo na odbourání legislativních bariér, které se týkají zejména ukládání energie do bateriových úložišť."

 Tomáš Buzrla, výkonný ředitel Svazu moderní energetiky

 

„Budovy jsou bohužel často trochu opomíjenou součástí energetického systému. Při diskusích o něm se často soustředíme jen na zdroje a infrastrukturu, ale přitom budovy jsou odpovědné za 40 % spotřeby energie a 37 % emisí CO2. Potenciál úspor energie v budovách je obrovský a zvýšení tempa komplexních renovací všech typů budov je pro dekarbonizaci ČR a Evropy zcela zásadní.Toto vše je již dlouho známé a množství prostředků, které jsou na renovace v různých programech a fondech vyčleněné, je obrovské. Není to ale jen o penězích, renovace jsou komplexní problém a čím dál větší roli hraje odbourávání nefinančních bariér, na němž musí spolupracovat firmy a stakeholdeři v mnoha oborech. V Knauf Insulation jsme si toho vědomi a věříme, že ve spojení se Svazem moderní energetiky se nám společně podaří s tímto problémem pohnout dopředu.“

Ondřej Šrámek, ředitel Corporate Affairs pro východní Evropu v Knauf Insulation

 

Více informací na www.modernienergetika.cz.