Firemní novinky

Knauf Inuslation spojil síly s dalšími společnostmi ke změně politiky v oblasti renovací ve střední a východní Evropě

By Knauf Insulation
Červen 28, 2023

Knauf Insulation spojil své síly se šesti mezinárodními společnostmi. Společně usilujeme, aby energetická účinnost budov byla v centru veřejné debaty a na prvním místě politických programů v zemích střední a východní Evropy (CEE).

Knauf Insulation se připojil ke společnostem Daikin, Danfoss, Rockwool, Saint-Gobain, Signify a Velux k podpisu memoranda. To zavazuje společnosti k rozvoji spolupráce a přidělování „osobních a finančních zdrojů“ na lokální úrovni za účelem podpory národních sdružení vybavených odbornými znalostmi k efektivnímu zapojení do veřejných diskusí a dovednostmi pro nastavení lepší politiky.

Radek Bedrna, výkonný ředitel společnosti Knauf Insulation pro východní Evropu a Blízký východ, řekl: „Toto memorandum je silným závazkem k řešení stavebních a energetických výzev, kterým střední a východní Evropa čelí."

„Poskytne iniciativám potřebnou podporu pro řízení politických změn, které budou transformační pro renovaci budov v regionu."

C4E Forum

VYSOKÉ ÚČTY Za ENERGIi, NÍZKÉ ŽIVOTNÍ STANDARDY

Střední a východní Evropa čelí mnoha problémům. Dvě třetiny ze 43,6 milionů jedno- a vícegeneračních rodinných domů v regionu byly postaveny před rokem 1989 a jsou energeticky neefektivní. Pro ty, kdo v těchto domech žijí, to znamená vysoké účty za energii, nízkou životní úroveň a závislost na fosilních palivech, která je nad průměrem EU.

Radek řekl: „Region střední a východní Evropy je domovem pěti ze sedmi zemí Evropské unie s nejvyšším potenciálem úspory plynu odvíjející se od izolace obytných budov. Více než 50 % plynu lze ušetřit v Rumunsku, Bulharsku, Česku, Slovensku a Maďarsku. Majitelé budov potřebují stabilní, dlouhodobé a motivující programy na podporu renovace.“

Renovace jsou velkým regionální přínosem pro všechny strany. Renovované budovy snižují spotřebu energie a posilují národní energetickou bezpečnost – problém, který je ve světle invaze na Ukrajinu v popředí všech zemí střední a východní Evropy.

A protože budovy spotřebovávají 40 % energie Evropské unie a přispívají 36 % k jejím emisím, renovace významně přispívají k ochraně klimatu.

Renovované budovy navíc snižují účty za energii, zlepšují životní podmínky, dostávají zranitelné osoby z energetické chudoby a přispívají k ekonomickému oživení malých a středních společností, které programy renovace realizují.

PROHLUBOVÁNÍ ODBORNÝCH znalostí PROSTŘEDNICTVÍM SPOLUPRÁCE

Peter Robl

Peter Robl, manažer pro veřejné záležitosti Knauf Insulation pro východní Evropu, řekl: „Memorandum pokládá základ pro to, aby se energetická účinnost stala ústředním bodem každé národní debaty ve střední a východní Evropě, a prohlubuje spolupráci mezi signatářskými společnostmi a zároveň zve další podniky, nevládní, akademické a veřejné instituce, aby spolupracovaly a podporovaly iniciativy v oblasti renovace budov.“

„Memorandum podepsané regionálními vedoucími pracovníky je silným signálem našim kolegům v zemi. Umožňuje jim otevřít nebo zintenzivnit spolupráci v rámci národních iniciativ. Znovu a znovu vidíme, že zájmová sdružení na úrovni jednotlivých zemí mají zásadní význam pro nasměrování miliard finančních prostředků EU do vládních programů podporujících energetickou účinnost budov s dlouhodobou stabilitou. Majitelům domů je tak umožněno se připravit a realizovat rozsáhlé renovace."

Na středoevropském fóru energetické účinnosti (C4E), kde bylo podepsáno memorandum, byla klíčovou otázkou dlouhodobá konzistentnost národní politiky.

Fórum, na kterém se sešlo více než 240 zástupců veřejné správy se zájmovými skupinami, nevládními organizacemi a soukromými společnostmi, vyzvalo politiky, aby zavedli dobře navržená dotační schémata s dlouhodobým výhledem, zejména ve světle nadcházejícího rušného volebního roku v Evropě.

VÝZNAM DLOUHODOBÉ VIZE

V samotné střední a východní Evropě se kromě voleb ve Španělsku, Belgii a Lucembursku v roce 2023 a celoevropských voleb, které rozhodnou o vedení Evropského parlamentu a Komise v roce 2024, budou konat národní volby v Chorvatsku, Řecku, Polsku a na Slovensku.

Fórum zahájila slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Přítomní politici byli vyzváni, aby usilovali o programy renovace s pevným dlouhodobým charakter a bylo zajištěno, že budou efektivně fungovat ve všech volebních obdobích.

Peter Robl řekl: „C4E bylo důležitou platformou pro diskusi o otázkách energetické bezpečnosti, balíčcích EU v oblasti energetiky a klimatické reformy a také o naléhavém problému obnovy Ukrajiny.

Podpis memoranda byl významným krokem kupředu v tom, že energetická účinnost je ústředním bodem všech těchto otázek, a jsme přesvědčeni, že jeho národní iniciativy se ukážou jako transformační."

• Memorandum spojuje kombinované odborné znalosti v oblasti energetické účinnosti společností Knauf Insulation, Daikin, Danfoss, Rockwool, Saint-Gobain, Signify a Velux. Dohromady mají společnosti více než 42 000 zaměstnanců a přibližně 100 poboček ve střední a východní Evropě.

Signatáři obchodního memoranda v Šamoríně na Slovensku na obrázku výše – zleva doprava: Krisztián Mészáros, Senior Vice President pro region východní a střední Evropy, Velux; Adam Jedrzejczak, regionální prezident pro východní Evropu, Danfoss; Radek Bedrna, výkonný ředitel pro východní a střední Evropu, Knauf Insulation; Tanja Banay, generální ředitelka Strategic Business Unit Commercial CEE, Daikin; Tomáš Rosák, výkonný ředitel pro východní Evropu, Saint-Gobain; Andrzej Kielar, výkonný ředitel pro střední a východní Evropu, Rockwool; Eran Görgen, výkonný ředitel pro východní Evropu,Signify.